Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu partnerske su ustanove novoosnovanog Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva koji će se baviti istraživanjima međuodnosa virusa i imunološkog sustava te dizajniranjem cjepiva i vektora za prevenciju i liječenje različitih zaraznih bolesti i tumora. Sjedište Centra je na riječkome Medicinskom fakultetu, a voditelj Centra je prof. dr. sc. Stipan Jonjić, pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju i voditelj Centra za proteomiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Neki od virusa koji će biti predmet pretkliničkih i kliničkih istraživanja u Centru izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva su citomegalovirusi iz porodice herpesvirusa, virus ospica i zaušnjaka, hepatitis C virus te hantavirusi, uzročnici hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom.

Svrha osnivanja i podupiranja znanstvenih centara izvrsnosti je unaprijediti hrvatsku znanost, prepoznati, umrežiti i vrednovati vrhunske istraživače i inovativna znanstvena istraživanja te ojačati kapacitete hrvatske znanosti za uključivanje u Europski istraživački prostor na temama od iznimne važnosti za znanost i društvo.

Više informacija