Zavod za urogenitalne infekcije

II/lijevo odjel- ŽENSKI

Pročelnica Zavoda: Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr.med.
Odjelni liječnici: Doc. dr. sc. Tomislava Skuhala, dr. med., Ivana Puškarić, dr. med.
Glavna sestra Zavoda: Dinka Šuštić, bacc.med.techn.
Kontakt telefon: 01/2826 154 (liječnici);  01/2826 234 (sestre)

Za naručivanje na pregled u Urološku ambulantu nazvati na broj: 01/28 26 187 ili 01/28 26 188.

Zavod za urogenitalne infekcije sastoji se od dva odjela (II/lijevo odjel - ženski i II/desno odjel - muški) te Ambulante za urogenitalne infekcije, koja radi svaki dan (ponedjeljak – petak) od 07,00 do 15,00 sati, a srijedom do 18,30 sati. Ambulanta za urogenitalne infekcije dio je stručne i nastavno-znanstvene djelatnosti Zavoda, potpuno je različita od ostalih specijalističkih ambulanti na Poliklinici Klinike, po broju pregleda, diferentnim i brojnim pretragama i liječenju bolesnika koje se obavlja ambulantno i bolnički. 

Na Zavodu za urogenitalne infekcije obavlja se:
- zdravstvena djelatnost iz područja urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija te nejasnih febrilnih stanja, za ambulantne i hospitalizirane bolesnike
- znanstveno-istraživačka djelatnost – znanstvenoistraživački projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, međunarodni projekti te druge kliničke studije,
- dodiplomska i poslijediplomska nastava iz područja urogenitalnih i spolnoprenosivih infekcija, nejasnih febrilnih stanja i općenito infektologije, izrađuju istraživanja obuhvaćena znanstvenim magisterijima i doktorskim disertacijama; Zavod je nastavna baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
- zavod je dio Klinike u kojem se obavlja djelatnost Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za infekcije mokraćnog sustava, od 24. siječnja 2005. godine kada je Klinika imenovana Referentnim centrom,
- zavod u suradnji s Referentnim centrom i Hrvatskim društvom za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a organizira stručna predavanja, tečajeve trajne edukacije za liječnike raznih specijalnosti i za ljekarnike širom RH, te jednom godišnje Simpozij o spolnoprenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Simpozij Slavka Schoenwalda,
- objavljuje stručne i znanstvene publikacije u domaćim i internacionalno indeksiranim časopisima iz područja urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija,
- donosi smjernice dijagnostike i liječenja iz područja djelatnosti.

Poseban cilj plana i programa rada Zavoda za urogenitalne infekcije je skratiti vrijeme bolničkog liječenja i povećati obrtaj bolesnika, povećati broj pregleda u Ambulanti za urogenitalne infekcije i skratiti vrijeme čekanje na preglede.

Posjete bolesnicima: svaki dan od 14.00 do 16.00 sati (bolesnika u bolesničkoj sobi istovremeno mogu posjetiti najviše dvije osobe)
Usmene informacije: svaki radni dan od 14.00 do 15.00 sati
Informacije telefonom: svaki radni dan od 13.00 do 15.00 sati (ordinacija: 01/2826 154)

        

II/DESNO ODJEL - MUŠKI

Pročelnik odjela: Prof.dr.sc. Dalibor Vukelić, dr. med.
Odjelni liječnici: Velimir Milošević, dr. med., Sanja Zember, dr. med.
Glavna sestra Odjela: Jelena Brajo, bacc.med.techn.
Kontakt telefon: 01/2826 235 (liječnici), 01/2826 155 (sestre)

Posjete bolesnicima: svaki dan od 14,00 do 16,00 sati

TELEFONSKE I USMENE INFORMACIJE - LIJEČNIČKA ORDINACIJA 01/2826-235 (13,00 - 15,00 sati)
                                                          - SESTRINSKA SOBA 01/2826-155 (13,00 - 14,00 sati)

Uz pomoćne prostorije i sadržaje odjel ima 9 soba, uglavnom jednokrevetnih i dvokrevetnih. Za vrijeme liječenja bolesnici smiju upotrebljavati svoje elektroničke uređaje (mobitel, radio, TV, DVD, VHS i laptop). Osim vlastitog pribora za osobnu higijenu bolesnicima je dozvoljena vlastita spavaćica ili pidžama, te kućni ogrtač i papuče. Ponašanje bolesnika i osoblja na odjelu podliježe Kućnom redu Klinike za infektivne bolesti koji je istaknut na odjelu.

Specijalistička odjelna ambulanta radi u sklopu Poliklinike svaki utorak od 9h do 11h.

Bolesnici dolaze na pregled bez naručivanja, a po pismenoj uputi u otpusnome pismu.