Zavod za infekcije probavnog trakta

Odjel za virusni hepatitis

Pročelnica Zavoda: Prof.dr.sc. Adriana Vince, dr.med.
Odjelni liječnici specijalisti: dr.sc. Ivan Kurelac, dr.med., Davorka Dušek, dr.med., dr.sc. Neven Papić, dr.med.
Glavna sestra: Marica Trogrlić, mag.med.techn.
Kontakt telefoni: 01/2826-262 (liječnici), 01/2826-261 (sestre), 01/2826-140 (Hepatalna ambulanta)
Psihosocijalna služba (radi radnim danima)
Psihologinja: Maja Erceg, mag.psych., tel: 091/3377-120; e-mail: maja.erceg@huhiv.hr
Socijalna radnica: Kristina Duvančić, dipl.soc.rad., tel: 01/2826-147 (7:00-14:00 h)
E-mail: psihosocijalna.podrska@huhiv.hr

Osim bolesnika oboljelih od virusnih hepatitisa u Zavodu se zbrinjavaju bolesnici sa gotovo svim ostalim infektološkim bolestima te vrućicama nejasnog uzroka. 
Zavod je također i Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja RH. 

Ustroj
Zavod se sastoji od bolničkog i ambulantno-polikliničkog dijela. Za posjete bolesnicima predviđen je termin svaki dan od 14 do 16 sati, za usmene liječničke informacije radnim danom od 14 do 15 sati, za telefonske liječničke informacije radnim danom od 13 do 15 sati (tel. 2826-262), a za  informacije sestrinske službe ostali termini (tel. 2826-261).  Za sve ostale informacije i razgovor možete se obratiti psihosocijalnoj službi osobno, telefonskim putem, ili mailom (tel. 091/3377-120; 01/2826-147; psihosocijalna.podrska@huhiv.hr

Poliklinička hepatalna ambulanta smještena je u zgradi nasuprot ulazu u bolnicu s Rockefellerove ceste.
Ambulanta radi svakog radnog dana od 12 sati. Naručivanje je obavezno na tel. 01/2826-140.

Djelatnosti odjela
1. Stručno-medicinski dio: 
- Dijagnostika virusnih hepatitisa (biokemijska, serološka, radiološka, molekularna i histološka)
- Liječenja akutnih i kroničnih virusnih hepatitisa
- Dijagnostičko-terapijski postupci u zbrinjavanju ostalih infektoloških bolesti
2. Znanstveno-istraživački projekti
3. Nastavna djelatnost u sklopu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  

Odjel za gastrointestinalne infekcije

Pročelnik: prim. Boško Desnica, dr.med.
Odjelni liječnici: Doc.dr.sc. Mirjana Balen Topić, dr.med., mr.sc. Ninoslava Vicković, dr.med.,  Jelena Budimir, dr. med.,  Anja Dragobratović, dr. med.
Glavna sestra: Martina Šuk, bacc.med.techn.
Telefon: 01/2826 174/167 (liječnici);  01/2826 268/267 (sestre)