Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika

VI/1 odjel

Pročelnica Zavoda: Prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med.
Odjelni liječnici: prim. dr. sc. Šime Zekan, dr.med.,  Vanja Romih Pintar, dr. med.
Glavna sestra Zavoda: Danijela Debogović, mag.med.techn.
Kontakt telefoni: 01/2826-310 (liječnici), 01/2826-256 (sestre)

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika (Odjel 6/1) ustrojen je 2006. god. iz kliničkog odjela za AIDS i imunodeficijentne bolesti, te izolaciju infektoloških bolesnika 6/1 nakon 1986. god. kada je hospitaliziran prvi HIV bolesnik. 

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika sastoji se od Odjela za stacionarno liječenje bolesnika, Dnevne bolnice i ambulantnog dijela u kojem se nalaze: Ambulanta za praćenje osoba zaraženih HIV-om, Ambulanta za postekspozicijsku profilaksu (evaluacija osoba nakon izlaganja riziku zaraze krvlju prenosivim uzročnicima), Ambulanta za putničku i tropsku medicinu te Centar za anonimno, besplatno testiranje i savjetovanje.

U sklopu  Ambulante za oboljele od HIV-a pruža se psihološka i socijalna skrb za osobe zaražene HIV-om kao i za članove njihovih obitelji. Klinika za infektivne bolesti ujedno je i Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva RH te Referentni centar za tropsku mediicnu i bolesti putnika Ministarstva zdravstva RH.

U Zavodu se stacionarno liječe HIV pozitivni i AIDS bolesnici tijekom njihove osnovne bolesti i stanja pridruženih osnovnoj bolesti. U Zavodu se hospitaliziraju i drugi infektološki bolesnici s imunosnom deficijencijom te nejasnim febrilnim stanjima. U dnevnoj bolnici provodi se liječenje samo HIV pozitivnih bolesnika koji ne zahtijevaju hospitalno liječenje. U Zavodu se vrši usavršavanje zdravstvenih djelatnika visoke, više i srednje stručne spreme iz Klinike i drugih ustanova u segmentu liječenja i njege HIV/AIDS bolesnika, te dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posjete bolesnicima su svakodnevno od 14,00 do 16,00 sati, a informacije tel. na odjelu 01/2826-256 radnim danom od 13 - 14 sati.