Zavod za akutne respiratorne infekcije

I ODJEL

Pročelnik Zavoda: Doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med.
Odjelni liječnici: Eva Huljev, dr. med., Martina Vargović, dr.med., dr. sc. Marta Perović Mihanović, dr. med.
Glavna sestra Zavoda: Ana Grgić, bacc.med.techn.
Kontakt telefon: 01/2826 118 (liječnici); 01/2826 242 (sestre)
Posjeti bolesnicima: svaki dan od 14 do 16 sati
Usmene i telefonske informacije: svaki radni dan od 13 do 15 sati

Zavod za akutne respiratorne infekcije specijaliziran je za dijagnostiku i liječenje respiratornih infekcija, infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i drugih infektivnih bolesti. U sastavu Zavoda djeluje i poliklinička Ambulanta za respiratorne infekcije koja radi jednom tjedno (utorkom u 12 sati) i Kabinet za bronhoskopiju.

Osim liječenja bolesnika, u Zavodu je organizirana nastavna i znanstvena djelatnost. Redovito se obavlja praktična nastava (vježbe) iz predmeta Infektologija za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te praktična nastava za studente sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i Hrvatskog katoličkog sveučilišta, kao i učenike srednjih medicinskih škola. U Zavodu je organizirana i izobrazba liječnika pripravnika te liječnika na specijalizaciji (specijalizanti) iz infektologije, kliničke mikrobiologije, epidemiologije, obiteljske medicine i interne medicine.

Zavod je i mjesto znanstvenoistraživačkog rada koji se kontinuirano odvija kroz različite nacionalne i međunarodne znanstvene projekte. Djelatnici Zavoda uključeni su u drugim bolnicama i Ministarstvu zdravstva u aktivnosti vezane uz prevenciju i zbrinjavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi kao i u unaprijeđenje propisivanja antimikrobnih lijekova.

U Zavodu je izrađeno više završnih i diplomskih radova, magisterija i doktorskih disertacija poglavito iz područja istraživanja uzročnika, patogeneze, liječenja i prevencije akutnih respiratornih infekcija i infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.