Ustrojstvene jedinice

RAVNATELJSTVO

Odjel ureda ravnatelja

- Odsjek za edukaciju i pitanja stručnog usavršavanja

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Jedinica za znanstvena istraživanja

Knjižnica


ZAVODI I ODJELI

Zavod za akutne respiratorne infekcije

Zavod za urogenitalne infekcije

- I. Odjel (ženski)

- II. Odjel (muški)

                                

Zavod za infekcije probavnog trakta

- Odjel za gastrointestinalne infekcije

- Odjel za virusni hepatitis
            

Odjel za infekcije kože i lokomotornog sustava

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika

- Centar za psihosocijalnu pomoć
 

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju                                               

Odjel za opću infektologiju s dnevnom bolnicom                               

Odjel za hitan prijam bolesnika                                               

Zavod za infektivne bolesti djece

- Odjel za novorođenčad i dojenčad

- Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje

- Odjel za predškolsku i školsku djecu
               

Zavod za kliničku mikrobiologiju

- Odjel za bakteriologiju, bolničke infekcije i sterilizaciju

- Odjel za virusologiju

- Odjel za parazitologiju
 

Odjel za medicinsku biokemiju, hematologiju i koagulaciju

Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku                

Zavod za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku                

Bolnička ljekarna                

Odjel za medicinsku dokumentaciju


SLUŽBE

Služba za gospodarske poslove

- Odjel za financijsko-računovodstvene poslove

                               - Odsjek za računovodstvene poslove

                              -  Odsjek za obračun plaća

                               - Odsjek za fakturiranje, admin. prijem bolesnika i obračun

                               - Odsjek za nabavu

- Odjel za plan i analitiku

- Odjel informatike

- Odjel prehrane, dijetetike i serviranja hrane

- Odjel za tehničke i uslužne poslove

                - Odsjek zaštite na radu

                - Odsjek tehničkih službi i voznog parka

                - Odsjek održavanja čistoće

- Odsjek praonice rublja

Služba za pravne, opće i kadrovske poslove

- Odjel za pravne i opće poslove

                         - Odsjek kadrovskih poslova