Ustrojstvene jedinice

RAVNATELJSTVO

Odjel ureda ravnatelja

- Odsjek za edukaciju i pitanja stručnog usavršavanja

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Jedinica za znanstvena istraživanja

Knjižnica


ZAVODI I ODJELI

Zavod za akutne respiratorne infekcije

Zavod za urogenitalne infekcije

- I. Odjel (ženski)

- II. Odjel (muški)

                                

Zavod za infekcije probavnog trakta

- Odjel za gastrointestinalne infekcije

- Odjel za virusni hepatitis
            

Odjel za infekcije kože i lokomotornog sustava

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika

- Centar za psihosocijalnu pomoć
 

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju                                               

Odjel za opću infektologiju s dnevnom bolnicom                               

Odjel za hitan prijam bolesnika                                               

Zavod za infektivne bolesti djece

- Odjel za novorođenčad i dojenčad

- Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje

- Odjel za predškolsku i školsku djecu
               

Zavod za kliničku mikrobiologiju

- Odjel za bakteriologiju, bolničke infekcije i sterilizaciju

- Odjel za virusologiju

- Odjel za parazitologiju
 

Odjel za medicinsku biokemiju, hematologiju i koagulaciju

Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku                

Zavod za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku                

Bolnička ljekarna                

Odjel za medicinsku dokumentaciju


SLUŽBE

Služba za gospodarske poslove

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje Antonija Vrbanić, dipl. oec.

Tel: 01/ 2826-165     e-mail: avrbanic@bfm.hr

       

     - Odjel za financijsko-računovodstvene poslove

        Voditelj: Nenad Vasiljević, dipl. oec.

        Tel: 01/2826-169     e-mail: odjel.racunovodstva@bfm.hr

            

                                         - Odsjek za računovodstvene poslove

                                            Voditelj: Nenad Vasiljević, dipl. oec.

                                            Tel: 01/2826-169     e-mail: knjigovodstvo@bfm.hr

                                                                                         likvidatura@bfm.hr

                              -  Odsjek za obračun plaća     e-mail: obracun.placa@bfm.hr

                                  v.d. voditelja: Mihael Poljanac, mag. oec.

                                  Tel: 01/2826-157     e-mail: mpoljanac@bfm.hr

                               - Odsjek za fakturiranje, admin. prijem bolesnika i obračun

                                  Voditeljica: Petra Lozar

                                  Tel: 01/2826-281     e-mail: fakturni@bfm.hr

                               - Odsjek za nabavu     e-mail: nabava@bfm.hr

                                  v.d. voditelja: Gordana Gradiški, mag.oec.

                                  Tel: 01/2826-163     e-mail: ggradiski@bfm.hr

 

- Odjel za plan i analitiku   

   Voditeljica: Vesna Vicić, dipl. oec.

   Tel: 01/2826-263       e-mail: analitika@bfm.hr

- Odjel informatike    

   Voditelj: Zoran Kordun, dipl. inf.

   Tel: 01/2826-133    e-mail: informatika@bfm.hr

- Odjel prehrane, dijetetike i serviranja hrane     e-mail: dijetetika@bfm.hr

   Voditeljica: Sandra Hrg, dipl. ing., univ. mag. pharm.

   Tel: 01/2826-266     e-mail: shrg@bfm.hr

- Odjel tehničke službe i uslužnih poslova    e-mail: tehnika@bfm.hr

   Voditelj: Kruno Erent, dipl. ing.

   Tel: 01/2826-111     e-mail: kerent@bfm.hr

                - Odsjek zaštite na radu

                   Voditelj: Kruno Erent, dipl. ing.

                   Tel: 01/2826-111     e-mail: kerent@bfm.hr

                - Odsjek tehničke službe i voznog parka

                  Voditelj: Nevenko Pešorda, dipl.ing.građ.

                   Tel: 01/2826-100     e-mail: npesorda@bfm.hr

                           

                 - Odsjek održavanja čistoće

                   Voditeljica: Nevenka Arić, sanit. ing.

                   Tel: 01/2826-114     e-mail: naric@bfm.hr

                - Odsjek praonice rublja     e-mail: praonica@bfm.hr

                   v.d. voditelja: Dejan Carović

                   Tel: 01/4684-301     e-mail: dcarovic@bfm.hr

 

Služba za pravne, opće i kadrovske poslove

- Odjel za pravne i opće poslove

                         - Odsjek kadrovskih poslova