Trajno usavršavanje za zdravstvene radnike
Hrvatske komore zdravstvenih radnika u 2020. godini

Lokacija: Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, Zagreb, Velika predavaonica

Termin: 13:00 -14:00 h

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnom usavršavanju zdravstvenih radnika Hrvatske komore zdravstvenih radnika i drugih stručnih suradnika, koji se održavaju u Velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", od 13:00 -14:00 sati prema sljedećem rasporedu:

                                                                                                 
                                                                                                                           P R E D A V A N J A 

 

29.01.2020.
SMJERNICE ZA GRLOBOLJU: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med. 
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica


04.02.2020.

DERMATOFITI
Jaka Bilić, bacc. med. lab. dijagn.
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica


17.03.2020.

TRANSFUZIJSKA REAKCIJA NA ERITROCITNE KRVNE PRIPRAVKE
Magdalena Buči, bacc. med. lab. dijagn.
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica


21.04.2020.

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA INFLUENCE U SEZONI GRIPE
Ljiljana Katičić, mag. med. lab.diag.
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica


19.05.2019.

AUTOMATSKI ANALIZATOR ZA URINE „IRIS“
Ankica Bojčić, bacc. med. lab. diagn.
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica


15.09.2020.

FUNGALNI BIOMARKERI U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Ana Pešut, bacc.med.lab.diagn.
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica

                                
Sudjelovanje na stručnim sastancima s predavanjem boduje se prema pravilniku Hrvatske komore zdravstvenih radnika: predavač 6 bodova, slušač 4 boda.                                                                                                            

                                                                                                               
                                                                                                          S I M P O Z I J I,  K O N G R E S

5. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO – LABORATORIJSKU DJELATNOST
Program sa predavanjima i poster prezentacijama će biti objavljen na službenoj stranici HKZR –a SRMLD
Popis predavača na kongresu će biti objavljen na službenoj stranici HKZR–a SRMLD.
Vrijeme održavanja: 04.-07.06.2020.
Mjesto održavanja: Osijek,  Hotel Osijek
 
SIMPOZIJ POVODOM SVJETSKOG DANA HEPATITISA
Prikaz novosti u dijagnostici, liječenju i epidemiologiji oboljelih od hepatitisa. 
Točan datum, popis tema i predavača simpozija će biti pravovremeno objavljen sa službenoj stranici Klinike.
Vrijeme održavanja: srpanj 2020.
Mjesto održavanja:  Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica

SIMPOZIJ U POVODU DANA AIDS-a
Prikaz novosti u dijagnostici, liječenju i epidemiologiji oboljelih od HIV- infekcije. 
Popis tema i predavača simpozija će biti pravovremeno objavljen sa službenoj stranici Klinike.
Vrijeme održavanja: 27.11.2020.13-14 h
Mjesto održavanja: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Velika predavaonica
 

Sudjelovanje na kongresu se boduje prema pravilniku Hrvatske komore zdravstvenih radnika: predavač 12  bodova, slušač 8 bodova.
Sudjelovanje na simpoziju se boduje prema pravilniku Hrvatske komore zdravstvenih radnika, a bit će objavljeno nakon vrednovanja simpozija.


 

Odgovorna osoba: 

Jelena Lozić Erent, mag.med.lab.diagn.
Odjel za parazitologiju,  Zavod za kliničku mikrobiologiju, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10000 Zagreb 
Tel. 01/2826102;   Mob. 0914012667;    Fax: 01/ 2826280;      E-mail: jlozic@bfm.hr

Raspored predavanja.pdf

Simpozij, kongres.pdf