RASPORED STRUČNIH SASTANAKA KLINIKE 

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnoj edukaciji liječnika i drugih stručnih suradnika.
Sastanci se održavaju u velikoj predavaonici Klinike srijedom u 13 sati.
Sudjelovanje na sastancima boduje se prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: predavač 4 boda, slušač 3 boda.



SIJEČANJ 2020.


15.01.2020.

Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz. dr. med.:
“SMJERNICE ZA INFEKCIJE KOŽE: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP”
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


22.01.2020.
Joel Gallant, MD, MPH:
„ADVANCES AND CHALLENGES IN MANAGEMENT OF HIV PATIENTS“
Executive Director of Medical Affairs at Gilead Sciences

29.01.2020.
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.:
„SMJERNICE ZA GRLOBOLJU: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP” 

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

Odoo text and image block