RASPORED STRUČNIH SASTANAKA KLINIKE 

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnoj edukaciji liječnika i drugih stručnih suradnika.
Sastanci se održavaju u velikoj predavaonici Klinike srijedom u 13 sati.
Sudjelovanje na sastancima boduje se prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: predavač 4 boda, slušač 3 boda.

Voditeljica:
Ivana Puškarić, dr. med.

VELJAČA 2019.
 

06.02.2019.

Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević: KONTAKTNA IZOLACIJA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
13.02.2019.
Vanja Romih, dr. med.:  NAJČEŠĆI ZDRAVSTVENI PROBLEMI U AMBULANTI ZA SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI NAŠE KLINIKE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

20.02.2019.
Domagoj Tomasović, dr.med.: AKUTNI I KRONIČNI PROSTATITIS
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
27.02.2019.
NEMA PREDAVANJA
Promocija udžbenika Klinička infektologija - Prof. dr. sc. Josip Begovac, dr.med.
Medicinski fakultet,  Dvorana Čačković u 13:30 h
SIJEČANJ 2019.

02.01.2019. NEMA PREDAVANJA
SRETNA NOVA 2019. GODINA!

09.01.2019.
Laura Prtorić: HEMOFAGOCITNI SINDROM
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
16.01.2019.
Vedran Stevanović:EKSANGVINOTRANSFUZIJA U LIJEČENJU TEŠKOG HRIPAVCA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
23.01.2019.
Marija Kusulja: PRIMJENA LIJEKOVA I INFUZIJSKIH OTOPINA U HITNOJ SLUŽBI
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
30.01.2019.
Maja Vrdoljak: NON- B HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


 

Odoo text and image block