RASPORED STRUČNIH SASTANAKA KLINIKE 

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnoj edukaciji liječnika i drugih stručnih suradnika.
Sastanci se održavaju u velikoj predavaonici Klinike srijedom u 13 sati.
Sudjelovanje na sastancima boduje se prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: predavač 4 boda, slušač 3 boda.
 

VELJAČA 2020.


05.02.2020. - ODGAĐA SE

Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med.
“EUCAST – EUROPSKI STANDARDI TESTIRANJA OSJETLJIVOSTI NA ANTIBIOTIKE”
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


12.02.2020.
dr. sc. Vladimir Krajinović, dr. med., Branimir Gjurašin, dr. med.
“OŽIVLJAVANJE ODRASLIH BOLESNIKA U BOLNIČKIM UVJETIMA – PRAKTIČNI PRISTUP”
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


19.02.2020.
Borka Pezo, dr. med.
“SRČANE ARITMIJE”

Daniel Lovrić, dr.med.
TERAPIJA U LIJEČENJU ARITMIJA”

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC ZAGREB 

26.02.2020. - ODGAĐA SE
Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.:
„INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP“
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević"

SIJEČANJ 2020.


15.01.2020.

Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz. dr. med.:
“SMJERNICE ZA INFEKCIJE KOŽE: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP”
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


22.01.2020.
Joel Gallant, MD, MPH:
„ADVANCES AND CHALLENGES IN MANAGEMENT OF HIV PATIENTS“
Executive Director of Medical Affairs at Gilead Sciences

29.01.2020.
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.:
„SMJERNICE ZA GRLOBOLJU: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP” 

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

Odoo text and image block