Stručna povjerenstva i timovi

Stručna povjerenstva i timovi se osnivaju odlukom ravnatelja Klinike na prijedlog glavne sestre i/ili Kolegija sestara.

Povjerenstvo za izbor kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa za medicinske sestre i prvostupnice sestrinstva:

Članovi povjerenstva su:

- Adelka Zoretić, mag.med.techn. – predsjednik,
- Ana Tomić, dipl.med.techn. – član,
- Marija Čulo, mag.med.techn. – član.

Stručni tim za zbrinjavanje dekubitusa  

U svrhu stručne procjene dekubitalne rane kod bolesnika i prijedloga za najučinkovitiji i najuspješniji način zbrinjavanja (vrstu tretmana).

Članovi tima su:
- Anđa Novokmet, mag.med.techn. - glavna sestra Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju (VI/centar)
- Danijela Debogović, mag.med.techn. - glavna sestra Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika (VI/1 odjel)
- Natalija Ivanković, bacc.med.techn. - glavna sestra Odjela za infekcije kože i lokomotornog sustava (V odjel)

U pripremi je osnivanje sestrinskih timova za:
- izradu postupnika,
- stručni nadzor rada medicinskih sestara,
- provjeru stručnog znanja i vještina,
- kategorizaciju bolesnika i izradu normativa