Stručno usavršavanje

Medicinske sestre su osposobljene za postupke dijalize (KBC Zagreb, Zavod za dijalizu i u KB Dubrava, Zavod za dijalizu) te za postupke bronhoskopije (KB Jordanovac, Kabinet za bronhoskopiju)

- Medicinske sestre - pripravnici

Početkom zasnivanja pripravničkog staža uče osnovna znanja o specifičnostima ustanove i radnog mjesta, sa sljedećim sadržajem:

1. TRAJNO OBRAZOVANJE 
2. RADNI PROSTOR I RADNA OKOLINA 
3. TRANSPORT BOLESNIKA 
4. ETIČKI KODEKS MED.SESTARA i KOMUNIKACIJA (identifikacijska iskaznica)
5. ODJEĆA I OBUĆA, RASPOREĐIVANJE NA RADNA MJESTA
6. BIOLOŠKE ŠTETNOSTI 
7. PREVENCIJA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI 
8. POTENCIJALNO INFEKTIVNI i OŠTRI MATERIJAL 
9. BOLNIČKE INFEKCIJE, IZOLACIJE (čisto - nečisto)
10. OPĆE MJERE ZAŠTITE 
11. PROLAZI - GLAVNI, SPOREDNI I TRANSPORTNI PUTOVI 
12. RAD S APARATIMA I UREĐAJIMA KOJI SE NALAZE U RADNIM PROSTORIMA 
13. KEMIJSKE ŠTETNOSTI - skladištenje i uporaba zapaljivih tvari, kiseline, lužine 
14. DRUGE OPASNOSTI specifične za pojedine radne jedinice (RTG, i sl.) 
15. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Tijekom obveznog jednogodišnjeg staža redovno prisustvuju stručnim predavanjima.
Nakon rada na određenom Zavodu/Odjelu pristupaju internom ispitu, koji obuhvaća utvrđivanje stečenih znanja i vještina.

Klinika je i referentna ustanova za obavljanje pripravničkog staža iz infektološke njege bolesnika, kao i pedijatrijske njege. U razdoblju od jedne godine, pripravnički staž iz drugih zdravstvenih ustanova Zagreba i Zagrebačke županije u okviru infektološke njege obavi oko 350 medicinskih sestara – pripravnika, dok manji broj njih obavlja i pedijatrijsku njegu. 


Trajno usavršavanje za medicinske sestre u 2018. godini

Obavijest o izmjeni Plana trajnog usavršavanja za medicinske sestre u 2018. godini

NOVI IZMIJENJENI RASPORED
26.04.2018. 
Uloga medicinske sestre u pripremi i praćenju MARS (Molecular Adsorbens Recilkulatin System)terapije kod bolesnika s akutnom jetrenom insuficijencijomu JIL infektoloških bolesnika ( Predavač: Tomislav Krčelić, prvostupnik sestrinstva)

10.05.2018.
Epidemiološka i klinička obilježja bolnički liječenih pacijenata s postantimikrobnim proljevom (Predavač: Martina Šuk, dipl.med.techn.)

Predavanja se održavaju u velikoj predavaonici Klinike s početkom u 13 sati.

Kontakt osoba: Sonja Lukić, bacc.med.tech. Mob. 091 40 12 660; e-mail: slukic@bfm.hr