Trajno usavršavanje za medicinske sestre u 2020. godini

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre u 2020.g.pdf

Predavanja se održavaju u velikoj predavaonici Klinike s početkom u 13 sati.

Kontakt osoba:  Sonja Lukić, bacc.med.tech. Mob. 091 40 12 660; e-mail: slukic@bfm.hr


Stručno usavršavanje

Medicinske sestre su osposobljene za postupke dijalize (KBC Zagreb, Zavod za dijalizu i u KB Dubrava, Zavod za dijalizu) te za postupke bronhoskopije (KB Jordanovac, Kabinet za bronhoskopiju)

- Medicinske sestre - pripravnici

Početkom zasnivanja pripravničkog staža uče osnovna znanja o specifičnostima ustanove i radnog mjesta, sa sljedećim sadržajem:

1. Trajno obrazovanje 
2. Radni prostor i radna okolina 
3. Transport bolesnika 
4. Etički kodeks med.sestara i komunikacija (identifikacijska iskaznica)
5. Odjeća i obuća, raspoređivanje na radna mjesta
6. Biološke štetnosti 
7. Prevencija protiv zaraznih bolesti 
8. Potencijalno infektivni i oštri materijal 
9. Bolničke infekcije, izolacije (čisto - nečisto)
10. Opće mjere zaštite 
11. Prolazi - glavni, sporedni i transportni putovi 
12. Rad s aparatima i uređajima koji se nalaze u radnim prostorima 
13. Kemijske štetnosti - skladištenje i uporaba zapaljivih tvari, kiseline, lužine 
14. Druge opasnosti specifične za pojedine radne jedinice (rtg, i sl.) 
15. Protupožarna zaštita

Tijekom obveznog jednogodišnjeg staža redovno prisustvuju stručnim predavanjima. Nakon rada na određenom Zavodu/Odjelu pristupaju internom ispitu, koji obuhvaća utvrđivanje stečenih znanja i vještina.

Klinika je i referentna ustanova za obavljanje pripravničkog staža iz infektološke njege bolesnika, kao i pedijatrijske njege. U razdoblju od jedne godine, pripravnički staž iz drugih zdravstvenih ustanova Zagreba i Zagrebačke županije u okviru infektološke njege obavi oko 350 medicinskih sestara – pripravnika, dok manji broj njih obavlja i pedijatrijsku njegu.