Saznajte više o nekim bolestima

U sljedećim brošurama saznajte više:

Gripa.pdf

Više o gripi saznajte na portalu Gripa.hr

Ospice.pdf

Ubod krpelja

Groznica zapadnog Nila
-Brošura
-Poster

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (mišja groznica) 
HVBS_letak (za zdravstvene djelatnike)
HVBS_brošura (za građane)
HVBS_plakat (za građane)

Sve o virusnim hepatitisima saznajte na hepatitis.hr