Referentni centri Ministarstva zdravstva RH

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti
Voditelj: Doc. dr. sc. Rok Čivljak, dr.med., spec. infektolog
Zamjenik: Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr.med., spec. infektolog

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti Ministarstva zdravstva ima višegodišnju, kontinuiranu djelatnost sveukupnog unaprjeđenja dijagnostike i liječenja akutnih infektivnih bolesti s naglaskom na kontrolu kvalitete i ujednačavanja pristupa pri zbrinjavanju najčešćih, u nas uobičajenih infektivnih bolesti. Posebna se pozornost posvećuje novopojavljujućim ili novoupoznatim (emergentne i reemergentne) bolestima te bolestima s novim kliničkim oblicima pojavnosti (pandemijska influenca, hemoragijske vrućice).
 

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa
Voditeljica: Prof. dr. sc. Adriana Vince, dr.med., spec. infektolog
Zamjenik: Dr. sc. Ivan Kurelac, dr.med., spec. infektolog

Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva sastoji se od Odjela za virusni hepatitis, specijalističke Ambulante za virusni hepatitis te laboratorija za serološku te protočnu citometriju i molekularnu dijagnostiku. U Referentnom centru obavljaju se prvi pregledi novootkrivenih bolesnika s akutnim i kroničnim hepatitisom B i C, klinička interpretacija rezultata seroloških i molekularnih pretraga, pred-terapijska obrada bolesnika (biopsije jetre, Fibroscan) te liječenje i praćenje bolesnika nakon završetka liječenja. Referentni centar se ujedno bavi i izradom strategije i smjernica, praćenjem i ujednačavanjem pristupa dijagnostici i liječenju virusnih hepatitisa.


Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om

Voditelj: Prof. dr. sc. Josip Begovac, dr.med., spec. infektolog
Zamjenica: Prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr.med., spec. infektolog


Referentni centar za infekcije mokraćnog sustava  

Voditeljica: Prof. dr. sc. Alemka Markotić, spec. infektolog
zamjenica: Doc. dr. sc. Tomislava Skuhala, dr.med., spec. infektolog

Referentni centar za infekcije mokraćnog sustava obavlja sljedeće djelatnosti:
- najsloženiji oblici zdravstvene djelatnosti iz područja urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija te nejasnih febrilnih stanja, za ambulantne i hospitalizirane bolesnike
-znanstvenoistraživačka djelatnost – znanstvenoistraživački projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, međunarodni projekti te druge kliničke studije,
-dodiplomska i poslijediplomska nastava iz područja urogenitalnih i spolnoprenosivih infekcija, nejasnih febrilnih stanja i općenito infektologije, izrađuju istraživanja obuhvaćena znanstvenim magisterijima i doktorskim disertacijama,
-Referentni centar i Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a organizira stručna predavanja, tečajeve trajne edukacije za liječnike raznih specijalnosti i za ljekarnike širom RH, te jednom godišnje Simpozij o spolnoprenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Simpozij Slavka Schoenwalda,
-objavljuje stručne i znanstvene publikacije u domaćim i internacionalno indeksiranim časopisima iz područja urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija,
-donosi smjernice dijagnostike i liječenja iz područja djelatnosti.Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibotike

Voditeljica: Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med., spec. mikrobiolog
Zamjenica: Izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski, dr.med., spec. mikrobiolog

Odlukom Ministarstva zdravlja RH, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ je 12. prosinca 2003.g. imenovana Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike. U svojem radu Referentni centar usko surađuje s nizom drugih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Referentni centar je aktivno uključen u rad European Committee for Antimicrobial Sensitivity Testing (EUCAST), European Antibiotic Resistance Surveillance System (EARSS) te European Antibiotic Consumption Surveillance (ESAC).


Referentni centar za tropsku medicinu i bolesti putnika

Voditeljica: Prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr.med., spec. infektolog
Zamjenik: Prof. dr. sc. Josip Begovac, dr.med., spec. infektolog

Referentni centar za tropsku medicinu i bolesti putnika Ministarstva zdravstva pruža savjetovanja putnicima svih kategorija, provođenje preventivnih mjera, pregled, laboratorijsku obradu te zbrinjavanje i liječenje ambulantnih i hospitaliziranih bolesnika. Aktivnosti Referentnog centra se sastoje od stalnog rada na pronalaženju točnije i brže dijagnostike te učinkovitije i ekonomičnije terapije tropskih bolesti i bolesti putnika kao i utvrđivanje doktrinalnih mjerila za dijagnostiku i liječenje pojedinih kliničkih sindroma i bolesti iz područja tropske medicine i bolesti putnika.
 

Referentni centar za izvantjelesnu oksigenaciju akutno-respiratorno ugroženih bolesnika
Voditelj: Prof. dr. sc. Bruno Baršić, dr. med, spec. infektolog
Zamjenik: Doc. dr. sc. Marko Kutleša, dr.med., spec. infektolog

Referentni centar za izvantjelesnu oksigenaciju akutno-respiratorno ugroženih bolesnika Ministarstva zdravstva pruža stručnu pomoć, prema svjetskim standardima, u liječenju akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS), praćenje incidencije, etiologije i ishoda liječenja bolesnika s najtežim oblikom ARDS-a i izvantjelesnom oksigenacijom te izradu nacionalnih smjernica za liječenje ARDS-a.