Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibotike

Voditeljica: Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med.

Odlukom Ministarstva zdravstva RH, Klinika za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ je 12. prosinca 2003.g. imenovana Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike. U svojem radu Referentni centar usko surađuje s nizom drugih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Referentni centar je aktivno uključen u rad European Committee for Antimicrobial Sensitivity Testing (EUCAST), European Antibiotic Resistance Surveillance System (EARSS) te European Antibiotic Consumption Surveillance (ESAC).

Osnovne aktivnosti Referentnog centra uključuju:
1. Prikupljanje podataka o rezistenciji kliničkih bakterijskih izolata u različitim regijama Hrvatske
2. Praćenje pojave novih mehanizama rezistencije
3. Provođenje edukacije i standardizacije izvođenja i interpretacije testova osjetljivosti bakterija na antibiotike
4. Provođenje vanjske kontrole kvalitete testiranja osjetljivosti bakterija na antibiotike

Naputci
EUCAST breakpoints version 2.0..pdf
EUCAST Expert rules version 2.0..pdf
Protokol za obradu nadzornih stolica i obrisaka rektuma na karbapenem rezistentne enterobakterije.doc 

Bitne publikacije
1. Rezultati praćenja rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj objavljuju se u redovitim godišnjim publikacijama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske („Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj ...“) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo („Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis ...“).

2. Publikacije u internacionalnim časopisima indeksiranim u Current Contents uključuju:
1. Malbruny B, Nagai K, Coquemont M, Bozdogan B, Tambic Andrašević A, Hupkova H, Leclercq R, Appelbaum PC. Resistance to macrolides in clinical isolates of Streptococcus pyogenes due to ribosomal mutations. J Antimicrob Ther (JAC), 2002;49:935-9.
2. Barsic B, Tambic A, Santini M, Klinar I, Kutlesa M, Krajinovic V. Antibiotic resistance among nosocomial isolates in a Croatian intensive care unit – results of a twelve-year focal surveillance of nosocomial infections. J Chemother 2004;16:273-281.
3. Giakkoupi P, Tambic-Andrasevic A, Vourli S, Skrlin J, Sestan-Crnek S, Tzouvelekis LS, Vatopoulos AC. Transferable DHA-1 cephalosporinase in Escherichia coli. Int J Antimicrob Agents 2006;27(1):77-80. Epub 2005 Dec 13.
4. Larissa Grigoryan, Flora M. Haaijer-Ruskamp, Johannes G.M. Burgerhof, Reli Mechtler, Reginald Deschepper, Arjana Tambic-Andrasevic, et al. Self-medication with Antimicrobial Drugs in Europe. Emerg Inf Dis 2006;12:452-9.
5. Krzysztori-Russjan J, Tambic Andrasevic A, Bukovski S, Sabat A, Hryniewicz W. First community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains in Croatia. Clin Micro Inf Dis (CMI) 2006; 12: 695-699.
6. Ferech M, Andrasevic A, Coenen S, Francetic I, Goossens H and the ESAC Project Group. Outpatient use of systemic antibiotics in Croatia. Pharm World Sci 2006; 28: 39-40.

Stručni i znanstveni skupovi
Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske, Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike, Hrvatski liječnički zbor, APUA Croatia i International Society of Chemotherapy organizirali su:
V. hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike, s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 17.-18. ožujak 2006.

U okviru MATRA projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH i Nizozemske vlade Referentni centar je organizirao slijedeće skupove:
- *MATRA workshop. Development of national guidelines for prudent use of antimicrobials, Zadar, September 23, 2006
- *MATRA workshop. Development of strategies for reduction of MRSA infections in hospitals, Zadar, September 23, 2006
- *MATRA workshop. Development of national guidelines in infectious diseases in Croatia. Zagreb, November 24, 2006
- *MATRA workshop. Development of national guidelines in infectious diseases: the role of general practitioners. Zagreb, November 25, 2006
- *MATRA Workshop for the members of working groups for development of clinical guidelines infectious diseases in Croatia, Zagreb, 28 March 2007
- *MATRA Workshop: The use of WHONET in antibiotic resistance surveillance, Zagreb, 18 April 2007
- *Workshop: Developments in Antibiotic Resistance Surveillance, Zagreb, 19 April 2007
- *MATRA workshop: Overcomming barriers in guideline implementation. Zagreb, 22 October 2007.
- MATRA Conference: Guidelines - Control of Antimicrobial Resistance. Zagreb, 30 November 2007.
 
Tekući projekti
1. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Detekcija i karakterizacija uzročnika bakterijskih meningitisa i pneumonija“
Bakterijski uzročnici infekcija dišnog i središnjeg živčanog sustava (SŽS) se uvelike podudaraju. S obzirom da se radi o akutnim bolestima s visokim letalitetom, antibiotska terapija ovih infekcija u pravilu započinje, a često se i nastavlja, empirijski. Stoga je neophodno dobro poznavati osobine očekivanih uzročnika u vlastitoj sredini. Nove metode molekularne biologije pružaju bolje mogućnosti detekcije uzročnika, njihove tipizacije i opisivanja njihove otpornosti na antibiotike. Ciljevi ovog istraživanja su: evaluacija specifičnosti i osjetljivosti novih, brzih metoda detekcije bakterijskih patogena u krvi i likvoru kao i analiza cijene i koristi ovih metoda; određivanje mehanizama otpornosti na antibiotike koji se koriste u liječenju infekcija dišnog i središnjeg živčanog sustava; praćenje klonalne rasprostranjenosti pneumokoka i meningokoka u Hrvatskoj. Rezultati rada uspoređivat će se s rezultatima dobivenim u drugim europskim centrima.  Brža detekcija uzročnika, mogućnost praćenja klonalnog širenja i prisutnih mehanizama rezistencije invazivnih sojeva u Hrvatskoj omogućit će uspješnije liječenje i učinkovitije spriječavanje bakterijskih infekcija dišnog i središnjeg živčanog sustava. Važnost istraživanja doći će do izražaja u unaprijeđenju dijagnostike infekcija dišnog i središnjeg živčanog sustava te u mogućnosti praćenja klonalnog širenja invazivnih sojeva u Hrvatskoj. Sojevi dominantni u Hrvatskoj usporedit će se sa sojevima rasprostranjenim u svijetu. Na osnovi rezultata ovog istraživanja moći će se usmjeriti algoritmi dijagnostike i empirijskog liječenja bakterijskih infekcija dišnog i središnjeg živčanog sustava.

2. MATRA projekt Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH i Nizozemske vlade „Antimicrobial Resistance Surveillance in Human Medicine“.
Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike je nositelj projekta „Antimicrobial Resistance Surveillance in Human Medicine“. Projekt financira nizozemska vlada u okviru MATRA Pre-accession Projects Programme (MPAP). Projekt je započeo 1.1.2006. s očekivanim trajanjem od dvije godine te je produljen još na 2008.g. Osnovni ciljevi projekta su:
- uspostavljanje intersekcijskog koordinirajućeg tijela pri Ministarstvu zdravstva
- razvijanje elektroničke podrške praćenja rezistencije bakterija na antibiotike u RH
- donošenje hrvatskih nacionalnih smjernica o racionalnoj uporabi antibiotika
 
Korisni linkovi
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike
European Antibiotic Resistance Surveillance System (EARSS)
European Antibiotic Consumption Surveillance (ESAC)
British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 
Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB)