PRAVA PACIJENATA

Poštovani pacijenti, 

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određena su prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje tih prava. Ovim putem Vas želimo informirati o tim pravima te se nadamo partnerskom odnosu s Vama i što kraćem i ugodnijem boravku u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti.

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, prava pacijenata su:

+Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje

+Pravo na obaviještenost i odbijanje primitka obavijesti

+Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka

+Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

+Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

+Zahvati na ljudskom genomu

+Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

+Pravo na povjerljivost

+Pravo na održavanje osobnih kontakata

+Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

+Pravo na privatnost

+Pravo na unaprijed izrečene zahtjeve

+Pravo na naknadu štete

+Ostala prava


S ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" zainteresirani smo čuti Vaše prijedloge i komentare. Uvijek je veliko zadovoljstvo primiti pozitivne komentare o našem osoblju ili uslugama, a mi ih koristimo kako bismo naglasili ono što je dobro. Vaše pohvale proslijedit onima na koje se odnose.
Ako ste nezadovoljni s pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi možete se obratiti Vi osobno ili Vaša obitelj/ zakonski zastupnik/ skrbnik:
Liječniku koji je nadležan za Vašu skrb;
Pročelniku Službe ili voditelju Odjela/Centra na kojem ste liječeni;
Uredu Ravnatelja koji je obvezan odmah postupiti temeljem Vaše pisane pritužbe i obavijestiti Vas o poduzetim mjerama pisanim putem, najkasnije u roku od 8 dana.

Kako podnijeti pritužbu/prigovor
Najbolje je najprije usmeno izvijestiti liječnika, medicinsku sestru ili drugog djelatnika o događaju koji je predmet pritužbe. Ako to ne možete ili ne želite učiniti, obavijestite nas o događaju pismeno. Na svakom odjelu postoji Knjiga žalbi koju trebate zatražiti od osoblja (medicinske sestre) i upisati svoju pismenu pritužbu. Ukoliko ne želite izraziti pritužbu u Knjigu žalbi na odjelu, to možete učiniti ispunjavanjem Obrasca za prijavu pritužbe. Obrazac za prijavu pritužbe bolesnika zatražite od medicinske sestre na odjelu ili djelatnika Klinike na šalteru u Centralnoj prijamnoj ambulanti Klinike ili preuzmite sa web stranice Klinike. Ispunjeni Obrazac za prijavu pritužbe možete ubaciti u sandučić za pritužbe koji se nalazi u Centralnoj prijamnoj ambulanti, poslati ga poštom na adresu Klinike ili e-mailom na e-mail: ravnateljstvo@bfm.hr
Svaku potpuno ispunjenu pritužbu ćemo obraditi i obavijestiti Vas o ishodu!
Ukoliko niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava možete zatražiti pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo ili Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u jedinici područne (regionalne) samouprave (županija).
Bijeli telefon 0800-7999 (besplatni telefon za pritužbe, pohvale, primjedbe, prijedloge građana Republike Hrvatske vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.)