Povjerenstva

Etičko povjerenstvo

Izv. prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med., predsjednik
Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Dalibor Vukelić, dr. med.
mr.sc. Ninoslava Vicković, dr. med.
Danijela Miše, mag.med.techn.
Robert Kotlar, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Stjepan Baloban

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva
Zoran Barušić, dr. med.
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.
Doc. dr. sc. Marija Santini, dr. med.
Doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode, dr. med.
Anđa Novokmet, mag. med. techn.
Arijana Pavelić, prof.
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc

Povjerenstvo za lijekove

Izv. prof. dr. sc. Dalibor Vukelić, dr. med., predsjednik
Andrea Balenović Krpan, mag. pharm.
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med.
Doc. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.
Doc. dr. sc. Marko Kutleša, dr. med.
Prim. dr. sc. Srđan Roglić, dr. med.
Prof.dr.sc. Adriana Vince, dr. med.

Zamjenici članova Povjerenstva za lijekove
Doc. dr. sc. Marija Santini, dr. med.
Iva Matković, mag. pharm.
Doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode, dr. med.
Prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med.
mr. sc. Ninoslava Vicković, dr. med.
Doc. dr. sc. Dragan Lepur, dr. med.
Prim. dr. sc. Ivan Kurelac, dr. med.
Davorka Dušek, dr. med.

Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi (Povjerenstvo za bolničke infekcije)

Prof.dr.sc. Arjana Tambić-Andrašević, predsjednica
Doc.prim.dr.sc. Rok Čivljak, zamjenik
Prof.dr.sc. Alemka Markotić
Prof.dr.sc. Bruno Baršić
Dr. Vladimira Lesnikar
Prof.dr.sc. Goran Tešović
Prim.dr. Ivica Knezović
Adelka Zoretić, mag.med.techn.
Marija Čulo, mag.med.techn.
Željka Rašić, mag.med.techn.
Nevenka Arić, sanitarni ing.
Sandra Hrg, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Povjerenstvo za kvalitetu
Sanja Zember, dr. med., predsjednica
Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med.
Prim. dr. sc. Klaudija Višković, dr. med.
Zoran Barušić, dr. med.
Andrea Balenović Krpan, mag. pharm.
Viktor Kotarski, dr. med.
Željka Rašić, mag. med. techn.
Mirjana Vranjican, mag. med. techn.
Marijana Haramina, bacc.med.techn.
Marina Posavec, dipl. iur.
Doc.dr.sc. Mirjana Stupnišek

Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika

Prof.dr.sc. Josip Begovac, dr.med., predsjednik
Prof.dr.sc. Alemka Markotić
Izv.prof.dr.sc. Ivan Puljiz
Adelka Zoretić, mag.med.techn.
Robert Kotlar, dipl.iur.