POVELJA O PRAVIMA DJETETA U BOLNICI

INFORMATIVNI LETAK

Poštovani pacijenti, 
 

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određena su prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje tih prava, jedno od kojih je i pružanje skrbi u sigurnom okruženju primjenom važećih standarda prakse za sigurno okruženje, dajući posebnu pozornost ranjivim pacijentima, novorođenčadi i djeci.

Poveljom Europske udruge za djecu u bolnici (EACH - European Association for Children in Hospital) usvojenom 1988. godine u Leidenu (Nizozemska) određen je popis prava za svu djecu prije, tijekom ili nakon boravka u bolnici, koji donosimo u nastavku. Ovim putem Vas želimo informirati o tim pravima te se nadamo partnerskom odnosu s Vama i što kraćem i ugodnijem boravku u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti.

POVELJA O PRAVIMA DJETETA U BOLNICI

Povelja Europske udruge za djecu u bolnici (EACH - European Association for Children in Hospital) koja je usvojena 1988. godine u Leidenu (Nizozemska) sadrži popis prava za svu djecu prije, tijekom ili nakon boravka u bolnici

Povelja i objašnjenja imaju se razumjeti u sljedećem kontekstu:

Sva prava iz Povelje i sve mjere poduzete ili izvedene iz Povelje imaju u prvom redu biti u najboljem interesu djece i poboljšati njihovu dobrobit.

Prava iz Povelje primjenjuju se na svu bolesnu djecu, bez obzira na bolest ili starost ili invalidnost, njihovo podrijetlo ili njihove društvene ili kulturne pozadine ili bilo kojeg mogućeg razloga za liječenje ili oblika ili mjesta liječenja, bilo kao bolničkog bilo kao izvanbolničkog pacijenta.

Povelja je u skladu s odgovarajućim i obvezujućim pravima utvrđenima u Konvenciji UN-a o pravima djeteta i odnosi se na svu djecu u dobi do 18 godina.
 

Povelja i objašnjenja

+Članak 1. 

+Članak 2. 

+Članak 3.

+Članak 4.

+Članak 5.

+Članak 6.

+Članak 7.

+Članak 8.

+Članak 9.

+Članak 10.