Riječ dobrodošlice  

                             

Misija i vizija

                             

Iz povijesti

                             

Organizational structure

                             

Nursing

                             

Kontakt podaci

                             

Pravo na pristup informacijama

                             

Financijsko poslovanje

                             

 

Riječ dobrodošlice

U ime svih djelatnika Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, želimo Vam dobrodošlicu na naše Internet stranice gdje možete pronaći niz korisnih informacija o ustroju i djelatnosti Klinike, o zdravstvenim uslugama koje pružamo te  o domaćim i međunarodnim novostima i događajima iz područja zdravstva, kako za medicinsko osoblje tako i za pacijente.  Razvoj interaktivne web-stranice rezultat je naše želje za što boljom suradnjom s našim korisnicima.

Zarazne bolesti predstavljaju jedan od najvećih izazova u medicini. Uspjesi u prevenciji, liječenju, kontroli i iskorjenjivanju nekih zaraznih bolesti smatraju se najvažnijim čimbenicima napretka u medicini. Ipak, zbog evolucijske sposobnosti prilagodbe infektivnih uzročnika novim uvjetima kao i pritisaka usmjerenih na njihovo otklanjanje uvijek ćemo biti suočeni s potencijalnim izazovima. Pojava novih infektivnih bolesti, njihov potencijal eksplozivnog globalnog efekta, sve veća otpornost na postojeće lijekove, a istovremeno sporiji razvoj novih i skupih lijekova, dovode do velikih promjena u kliničkoj praksi, javnozdravstvenim aktivnostima i medicinskim istraživanjima. 

S ponosom možemo istaknuti da je, tijekom 125 godina postojanja i razvoja, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama i to ne samo  iz cijele Hrvatske, već nerijetko i susjednih zemalja. Naša kvaliteta i stručnost očituju se i u činjenici da je Klinika sjedište sedam Referentnih centara Ministarstva zdravstva te nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naše stručne timove danas čini 49 liječnika infektologa, 7 kliničkih mikrobiologa, 5 radiologa, 249 medicinskih sestara (15 magistara sestrinstva te 3 diplomirane sestre), 8 molekularnih biologa, 78 laboratorijskih tehničara.

Dobrobit i zdravlje svakog pacijenta u središtu su našeg rada. Stoga je jedan od naših glavnih ciljeva osigurati vrhunsku medicinsku skrb svakom bolesniku što postižemo kontinuiranim planiranjem, organizacijom i provođenjem medicinskog, nastavnog i znanstvenog rada, kao i uspješnom suradnjom sa zdravstvenim, znanstvenim, nastavnim i drugim domaćim i međunarodnim institucijama. Da bismo u tome bili još uspješniji započeli smo s projektom „Unaprjeđenja ambulantne i bolničke skrbi za djecu i odrasle s infektivnim bolestima“ kojim nastojimo postići adekvatan i integriran Odjel za hitan prijam, Dnevnu bolnicu, Odjel za radiološku dijagnostiku te Zavod za intenzivno liječenje i neuroinfektologiju. Također se veselimo obnovi pročelja naših zgrada u sklopu projekta poboljšanja energetske učinkovitosti tijekom 2016. godine, kojim će Klinika konačno dobiti zasluženo "novo ruho".

Naši pacijenti i njihove obitelji očekuju i zaslužuju iznimnu kvalitetu skrbi, poštovanja i suosjećanja, a naš tim liječnika, medicinskih sestara, tehničara te laboratorijskog i pomoćnog osoblja svakodnevno se trudi zadovoljiti potrebe i očekivanja svakog pacijenta. 

O Klinici

Odoo image and text block

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” osnovana je u proljeće 1893. godine kao prva Bolnica za kužne bolesti na Zelenom brijegu u Zagrebu. Klinika je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Klinika je vodeća ustanova za infektivne bolesti u Hrvatskoj sa ukupno 630 djelatnika.  Godišnje se na 6 kliničkih zavoda i 10 odjela Klinike sa ukupno 232 bolničke postelje (172 za odrasle bolesnike te 60 za djecu) hospitalizira oko 7.000 bolesnika, obavi oko 50.000 pregleda u centralnoj prijamnoj ambulanti te oko 15.000 pregleda u polikliničkim specijalističkim ambulantama. U dnevnim bolnicama za djecu i odrasle bilježi se još dodatnih 8.000 hospitalizacija te se godišnje obavi oko 2.000.000 dijagnostičkih pretraga u centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike.

U Klinici je trenutno na specijalističkom usavršavanju iz infektologije 11 doktora medicine, iz pedijatrijske infektologije 6 doktora medicine te jedna liječnica koja obavlja specijalističko usavršavanje iz radiologije. Specijalizaciju iz infektologije u Klinici obavljaju i vanjski specijalizanti iz zdravstvenih ustanova iz Zaboka, Gospića, Siska, Pule, Varaždina, Karlovca, Splita, itd.

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz INFEKTOLOGIJE.pdf

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz PEDIJATRIJSKE INFEKTOLOGIJE.pdf

Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE.pdf

Lista mentora.pdf

Mission and vision

- biti regionalni lider za izvrsnost u suvremenoj dijagnostici svih infektivnih bolesti, uključujući i novopojavljujuće (karantenske bolesti) s vrlo lakim prijenosom;

- biti regionalni lider za izvrsnost u liječenju svih bolesnika s infektivnim bolestima;

- biti ustanova koja stalno radi na povećanju zadovoljstva pacijenata, osiguranju pružanja skrbi u sigurnom okruženju te biti prepoznata bolnica u kojoj se bolesnici žele liječiti;

- biti ustanova koja osigurava odgovarajuće okruženje koje stimulira i podržava stalnu edukaciju te potiče znanstveno-istraživački rad i inovativnost svih profila zdravstvenih djelatnika;

- biti ustanova koju zaposlenici biraju jer osigurava okruženje koje vrednuje rad, kreativnost i znanje, prepoznaje i stimulira stručnost i marljivost te potiče mlade da kritički preispituju standardne stručne i znanstvene spoznaje koje će implementirati u svoj klinički rad.

From history

Organizational structure

Uprava

Ravnateljstvo

Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., ravnateljica Klinike
Zoran Barušić, dr. med., zamjenik ravnatelja
Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med., predstojnik Klinike
Sanja Zember, dr. med., pomoćnica 
ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
Adelka Zoretić, mag. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Klinike
Antonija Vrbanić, dipl. oec.,  pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje, rukovoditelj Službe za gospodarske poslove
Robert Kotlar, dip. iur., pomoćnik ravnatelja za pravne poslove

Tajnica ureda ravnateljice: Žana Lončarić, dipl. novinar, dipl. bibl.
tel. 01/2826 250; faks. 01/4678 244
e-mail: ravnateljstvo@bfm.hr

Upravno vijeće 

Prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med., predsjednik
Tihomir Majić, dr. med., član
dr.sc. Igor Čikara, dr. med., član
Prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med., član
Milivoje Todić, bacc. radiol. techn., član

Stručno vijeće


Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med., predsjednik
Prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med.
Prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med.
Prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med.
Doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med.
Doc. dr. sc. Dalibor Vukelić, dr. med.
Doc. dr. sc. Suzana Bukovski, dr. med.
Doc. dr. sc. Snježana Židovec Lepej
Doc. dr. sc. Marko Kutleša, dr. med.
Prim. dr. sc. Oktavija Đaković Rode, dr. med.
Prim. dr. sc. Klaudija Višković, dr. med.
Prim. mr. sc. Saša Andrašević, dr. med.
Prim. mr. sc. Branko Miše, dr. med.
Prim. mr. sc. Srđan Roglić, dr. med.
Prim. Ivica Knezović, dr. med.
Prim. Boško Desnica, dr. med.
Prim. Elvira Čeljuska Tošev, dr. med.
Dr. sc. Renata Laškaj, mag. spec. med. biokemije
Andrea Balenović Krpan, mr. pharm.
Mirna Kosanović, dr. med.
Sanja Zember, dr. med.
Adelka Zoretić, mag. med. tech.
Antonija Vrbanić, dipl. oec.
Robert Kotlar, dipl. iur.

Koordinatori

Koordinator za rijetke bolesti: Prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med., spec. pedijatrijske infektologije, subspec. intenzivne medicine
Bolnički transplantacijski koordinator: Zoran Barušić, dr. med., spec. infektolog, subspec. intenzivne medicine
Zamjenik bolničkog transplantacijskog koordinatora: Viktor Kotarski, dr. med., spec. infektolog
Koordinator za zaštitu i pomoć djeci žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja: mr. sc. Tihana Kniewald, dr. med., spec. infektolog
Koordinator akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“:  Zoran Barušić, dr. med., spec. infektolog, subspec. intenzivne medicine

Ustrojstvene jedinice

Povjerenstva

Referentni centri Ministarstva zdravstva RH

Contact details

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Mirogojska  8, Zagreb
Tel. (centrala): (++385 1) 2826 222
Fax: (++385 1) 4678 235
E-mail adresa ustanove: bfm@bfm.hr

OIB  47767714195

Kinika je 1. siječnja 2018. godine ušla u sustav državne riznice te posluje isključivo preko jedinstvenog računa državnog proračuna koji glasi HR1210010051863000160, stoga se sve uplate i sva plaćanja vrše putem istoga.
Za detalje oko modela plaćanja i poziva na broj uplate kontaktirati Odjel za financije i računovodstvo 01 28 26 169.


Ravnateljica Klinike:

Ime i prezime, titula: Alemka Markotić, prof.dr.sc.
Broj telefona: 01/2826 250
Broj telefaksa: 01/4678 244
E-mail adresa: amarkotic@bfm.hr

Zamjenik ravnatelja:
Ime i prezime, titula: Zoran Barušić, dr. med.
Broj telefona: 01/2826 250
Broj telefaksa: 01/4678 244
E-mail adresa: zbarusic@bfm.hr

Tajnica ureda ravnatelja:
Ime i prezime, titula: Žana Lončarić, dipl. novinar, dipl. bibl.
Broj telefona:   01/ 2826 250
Broj telefaksa: 01/ 4678 244
E-mail adresa:   ravnateljstvo@bfm.hr

Predstojnik Klinike:
Ime i prezime, titula: Ivan Puljiz, izv. prof. dr. sc.
Broj telefona: 01/2826 244
Broj telefaksa: 01/4678 244
E- mail adresa: ipuljiz@bfm.hr

Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor: 
Ime i prezime, titula: Sanja Zember, dr. med.
Broj telefona: 01/2826 235
Broj telefaksa: 01/4678 244
E-mail adresa: szember@bfm.hr

Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje:
Ime i prezime, titula: Antonija Vrbanić, dipl.oec.
Broj telefona: 01/2826 165
Broj telefaksa: 01/4678 235
E-mail adresa: avrbanic@bfm.hr

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove:
Ime i prezime, titula: Robert Kotlar, dipl.iur.
Broj telefona:01/ 2826 149
Broj telefaksa: 01/4678 235
E-mail adresa: rkotlar@bfm.hr

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, glavna sestra Klinike:
Ime i prezime, titula: Adelka Zoretić, mag.med.techn.
Broj telefona: 01/2826 249
Broj telefaksa: 01/4678 244
E -mail adresa: azoretic@bfm.hr

Right to information access

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15).
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb službeniku za informiranje: ROBERT KOTLAR, dipl. iur.
• pisanim putem na adresu: MIROGOJSKA 8, 10000 ZAGREB
• putem elektroničke pošte: ravnateljstvo@bfm.hr

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
• ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište;

Klinika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13), (NN br. 85/15).

ZAKONI
-objavljeni zakoni, pravilnici, uredbe, odluke i drugi propisi iz područja djelatnosti zdravstva: http://www.zdravlje.hr/zakonodavstvo
-objavljeni zakoni, pravilnici, uredbe, odluke i drugi propisi iz područja rada i radnog prava:
 

OPĆI AKTI I ODLUKE
Statut Klinike - na pisani zahtjev
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Klinici - na pisani zahtjev
Pravilnik o radu - na pisani zahtjev
Pravilnik o zaštiti na radu - na pisani zahtjev
Pravilnik o unutarnjem nadzoru - na pisani zahtjev
Pravilnik o zaštiti  arhivskoga i registraturnog gradiva Klinike - na pisani zahtjev
Odluka o početku, završetku i rasporedu radnog vremena - na pisani zahtjev

Pravilnik o popisu imovine i obveza.pdf
Izmjena Pravilnika o popisu imovine i obveza.pdf
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i drugih djelatnosti na tržištu.pdf
Procedura o blagajničkom poslovanju.pdf
Procedura naplate prihoda.pdf
Pravilnik o postupku provodenja jednostavne nabave

Zahtjev za pristup informacijama_obrazac.doc

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Janja Kuštro; e-mail: sluzbenik.zast-os-podataka@bfm.hr
tel: 01 28 26 240;   faks: 01 46 78 235