Odjel za virusologiju

Odjel za virusologiju - Zavod za kliničku mikrobiologiju

Kontakt:
Virusologija: + 385 1 2826 692;  + 385 1 2826 652
Serološka dijagnostika virusnih hepatitisa i HIV-a: + 385 1 2826 695
Fax. 01 2826 684
e-mail: virologija@bfm.hr; hivhep@bfm.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:00 - 20:00 sati; subota 7:00 - 15:00 sati

Pročelnik odjela
: doc.dr.sc. Oktavija Đaković Rode, dr.med., spec. medicinske mikrobiologije i parazitologije, znanstveni suradnik, prof.v.š.

Djelatnici:
Nataša Cetinić Balent, dr.med., spec. medicinske mikrobiologije i parazitologije
Radojka Mikulić, mag.med.biokemije
Šunjić Vesna, bacc.med.lab.dg.
Buhin Marija, bacc.med.lab.dg.
Frbežar Amalia, bacc.med.lab.dg.
Hoch Tufegdžić Martina, bacc.med.lab.dg.
Ilić Marina, bacc.med.lab.dg.
Katinić Ivana, bacc.med.lab.dg.
Krašnjak Lidija, bacc.med.lab.dg.
Šimunić Helena, bacc.med.lab.dg.
Židan Goranka, bacc.med.lab.dg.
Buljan Nataša, med.lab.teh.
Herlić Danijela, med.lab.teh. 
Ojdanić Sandra, med.lab.teh.
Prugovečki Kristina, med.lab.teh.

Preuzimanje uzoraka: Uzorci se preuzimaju radnim danom od 8:00-15:00 sati; subotom od 8:00-14:00 sati. Nedjeljom i praznikom uzorci se mogu dostaviti u Centralni dijagnostički laboratorij.

Vađenje krvi: 
Uzorci krvi uzimaju se u Dijagnostičkoj ambulanti Klinike za infektivne bolesti radnim danom od 7:00-9:00 sati.

Rezultati pretraga i izdavanje nalaza: 
Nalazi se podižu u Dijagnostičkoj ambulanti od 13:00-14:00 sati ili se šalju poštom liječniku koji je pretragu ordinirao. Uz prethodni dogovor moguće je nalaze podići u Odjelu za virusologiju.

Informacije o pretragama:
Telefonske informacije za pacijente pružaju se od ponedjeljka do petka, isključivo od 14 do 15 h. 

Djelatnost Odjela za virusologiju: 
U Odjelu za virusologiju radi se neizravna dijagnostika virusnih bolesti te bolesti koje uzrokuju mikroorganizmi koji se uzgajaju teško standardnim mikrobiološkim metodama. Glavna djelatnost je serološka dijagnostika uz kliničku evaluaciju i interpretaciju rezultata usmjerena prema utvrđivanju etiologije zaraznih bolesti. Dijagnostičke metode su imunoenzimski, kemiluminiscentni, imunoflourescentni i imunokromatografski testovi te potvrdni testovi western blot i imunoblot. Osnovni uzorak za određivanje specifičnih protutijela je serum. Za dijagnostiku protutijela u likvoru i dokaz intratekalne sinteze potrebno je istovremeno odrediti protutijela u likvoru i serumu za procjenu značenja likvorskog nalaza. Serološka dijagnostika virusnih hepatitisa i HIV-a provodi se u okviru Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om i Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravlja RH.


Pretrage koje se rade u Odjelu za virusologiju:

Adenovirusi IgM / IgG – po dogovoru
Anaplasma phagocytophilum IgM / IgG*
Bartonella henselae IgM / IgG*
Bartonella quintana IgM / IgG*
Bordetella pertussis IgM / IgG / IgA
Borrelia burgdorferi IgM / IgG 
Borrelia burgdorferi IgM / IgG dodatni test WB
Neuroborreliosis IgM / IgG
Chlamydophila pneumoniae  IgM /IgG /IgA*
Chlamydophila psittaci IgM /IgG /IgA*
Chlamydia trachomatis IgM /IgG /IgA*
CMV IgM /IgG
Coxiella burnetii faza 1 IgG /IgA; Coxiella burnetii faza 2 IgM /IgG
Denga Ag IgM /IgG **
EBV: VCA IgM / VCA IgG / EA-D IgG / EBNA IgG
Hantavirusi: Puumala; Dobrava/Hantaan** 
HHV-6 IgG
HSV-1/2 IgM – po dogovoru
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
HSV-1, HSV-2 IgG – potvrdni test WB
Krpeljni meningoencefalitis IgM /IgG
Legionella pneumophila sg 1 - antigen u urinu**
Legionella pneumophila sg 1-7 IgM /IgG
Morbilli IgM /IgG
Mumps IgM /IgG
Mycoplasma pneumoniae IgM /IgG /IgA
Parainfluenza 1-3 IgM /IgG /IgA  - po dogovoru
Parvovirus  B19 IgM /IgG
RSV IgM /IgG /IgA  
Rubella IgM /IgG
Sifilis TPHA; RPR
Toxoplasma IgM /IgG /IgA / avidnost IgG
Tularemija**
Varicella zoster virus (VZV) IgM / IgG /IgA + brzo određivanje IgG
VZV IgG – hitno testiranje
* IFA – imunofluorescentni  test
** ICA – imunokromatografski test

Serološka dijagnostika virusnih hepatitisa i HIV-a:

HEPATITIS A (HAV):
Anti-HAV IgM/IgG
Anti-HAV IgM 
HEPATITIS B (HBV):
HBsAg 
Anti-HBc IgM/IgG
Anti-HBc IgM 
Anti-HBs IgG + titar
HBeAg
Anti-HBe
HEPATITIS C HCV):
HCV Ag-Ab
Anti-HCV 
Anti-HCV potvrdni test
HEPATITIS D (HDV):
Anti-HDV IgM/IgG
HEPATITIS E (HEV):
Anti-HEV IgG 
Anti-HEV IgM 
IgM anti-HEV potvrdni test 
IgG anti-HEV potvrdni test 
HIV:
HIV Ag-Ab 
Anti-HIV 1/2
HIV-1 Ag
Anti-HIV-1/2 potvrdni test
Anti-HIV-1 potvrdni test 
Anti-HIV-2 potvrdni test

SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE (CJD) – po dogovoru
14-3-3 protein 
NSE (neuron specifična enolaza)
S-100 protein 
Tau Ag 


Uzimanje uzoraka za serološku dijagnostiku.pdf


Nastavni materijali - Klinicka mikrobiologija

1. Oktavija Đaković Rode. Etiološka dijagnostika atipičnih pneumonija (Pregledni rad)
MEDICUS, Vol. 14 No. 1_ARI, 2005
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28916

2. O. Đaković-Rode, S. Židovec-Lepej, I. Grgić, A. Vince. Imunološki odgovor u infekciji Epstein-Barrovim virusom (Pregledni rad)
Infektološki Glasnik, Vol. 25 No. 3, 2005
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19615

3. Oktavija Đaković Rode, Snježana Židovec Lepej, Josip Begovac Seroprevalence of Herpes Simplex Virus Type 2 in Adult HIV-Infected Patients and Blood Donors in Croatia (Izvorni znanstveni članak)
Collegium Antropologicum, Vol. 32 No. 3, 2008
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=42802

4. Oktavija Đaković-Rode, Snježana Židovec-Lepej, Marina Vodnica Martucci, Vesna Lasica Polanda, Josip Begovac. Prevalencija protutijela na Toxoplasma gondii u bolesnika zaraženih virusom humane imunodeficijencije u Hrvatskoj (Prevalence of antibodies against Toxoplasma gondii in patients infected with human immunodeficiency virus in Croatia) (Izvorni znanstveni članak)
Infektološki Glasnik, Vol. 30 No. 1, 2010
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90075

5. O. Đaković-Rode, S. Židovec-Lepej, T. Maretić. Poteškoće u dijagnostici neuroborelioze (Difficulties in neuroborreliosis diagnostics) (Izvorni znanstveni članak)
Infektološki Glasnik, Vol. 26 No. 2, 2006
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=19538

6. Tomislav Maretić, Branka Benić, Oktavija Đaković Rode, Dubravka Beritić, Eva Ružić Sabljić. Prva izolacija borelije (Borrelia afzelii) iz likvora bolesnika s neuroboreliozom u Hrvatskoj (Recenzija, Prikaz)
Infektološki Glasnik, Vol. 29 No. 2, 2009
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=68242

7. Ljiljana Mišić Majerus, Oktavija Đaković-Rode, Eva Ružić-Sabljić, Nevenka Bujić, Vesna Mađarić, Gordana Kolarić. Predviđanje težine krpeljnog meningoencefalitisa na temelju izabranih pokazatelja (Izvorni znanstveni članak)
Infektološki Glasnik, Vol. 30 No. 1, 2010
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=90080

8. Ivan Puljiz, Ilija Kuzman, Oktavija Đaković-Rode, Branka Vuković.  Kliničke i epidemiološke značajke legionarske bolesti u naših hospitaliziranih bolesnika (Izvorni znanstveni članak)
Infektološki Glasnik, Vol. 27 No. 3, 2007
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=37260

9. I. Puljiz, I. Kuzman, O. Đaković-Rode. Kliničke i epidemiološke značajke Q-groznice u hospitaliziranih bolesnika (Stručni rad)
Infektološki Glasnik, Vol. 25 No. 2, 2005
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=27865

10. Dražen Zekanović, Miro Morović, Marina Nekić Borčilo, Oktavija Đaković Rode. 
First Case of Q Fever Endocarditis in Croatia and a Short Review (Pregledni rad) Collegium Antropologicum, Vol. 34 No. 3, 2010
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=89558

11. Ilija Kuzman, Oktavija Đaković-Rode, Marijana Oremuš, Artur M. Banaszak.  Usporedba sekvencijskog liječenja pneumonija azitromicinom i cefuroksimom: međunarodno, randomizirano istraživanje* (Comparison of Sequential Treatments of Pneumonias with Azithromycin and Cefuroxime: International Randomized Study) (Pregledni rad)
MEDICUS, Vol. 14 No. 2_Gerijatrija, 2005
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=29406

12. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, Split
http://hpps.kbsplit.hr/

Oktavija Đaković Rode: LYME BORELIOZA - DIJAGNOSTIKA.pdf
http://hpps.kbsplit.hr/hpps-2011/pdf/dok10.pdf

Oktavija Đaković-Rode: DIJAGNOSTIKA TOKSOPLAZMOZE I BARTONELOZE.pdf
http://hpps.kbsplit.hr/hpps-2005/pdf/D33Djakovic_Rode.pdf 

Popis predavanja za edukaciju liječnika specijalista, specijalizanata, medicinskih sestara i laboratorijskog osoblja
(sva predavnja se mogu preuzeti u pdf. dokumentu)

1.Dijagnostika borelioze
2.Dijagnostika bartoneloza
3.Probir Chlamydia trachomatis u muškaraca
4.Dijagnostika virusa denge: serološke i druge klasične virusološke metode
5.Značaj serološke dijagnostike gastrointestinalnih infekcija
6.Infekcije gastrointestinalnog trakta
7.EBV u osoba zaraženih HIV-om
8.Humani herpesvirus tipa 8 – herpesvirus povezan s Kaposijevim sarkomom
9.Laboratory quality assurance
10.Types of HIV tests and testing algorithms used in surveillance and diagnostics
11.Infekcija virusom humane imunodeficijencije
12.Virus herpes simplex tip 2 u osoba zaraženih HIV-om
13.Seroepidemiologija krpeljnog meningoencefalitisa u Hrvatskoj u sedmogodišnjem razdoblju
14.Lyme borelioza - dijagnostika
15.Laboratory diagnostics of Legionnaires’ disease in clinical practice
16.“Point of care” testiranje u dijagnostici infektivnih bolesti
17.Značaj izvanlaboratorijskih testova u kliničkoj praksi
18.Serološka dijagnostika i interpretacija nalaza specifičnih protutijela
19.Serološka dijagnostika infektivnih bolesti
20.Dijagnostika toksoplazmoze
21.Virusne infekcije
22.Serological HIV and STI tests in surveillance surveys
23.Virusni hepatitisi