Odjel za infekcije kože i lokomotornog sustava

V odjel

Pročelnik odjela: Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med.
Odjelni liječnik: Zoran Vranjican, dr. med., dr. sc. Antea Topić, dr. med.
Glavna sestra odjela: Mirjana Barač, bacc. med. techn.
Kontakt telefon: 01/2826-119 (liječnici), 01/2826-243 (sestre)

Odjel za za infekcije kože i lokomotoronog sustava utemeljen je 01. siječnja 2013. godine. Odjel ima 17 kreveta, od kojih je 8 muških i 9 ženskih. Specijaliziran je za liječenje odraslih bolesnika s infekcijama kože i lokomotornog sustava /erizipel, celulitis, septički artritis, osteomijelitis, spondilodiscitis/. Uz to, na odjelu se liječe pacijenti s infektivnim bolestima svih organskih sustava koje ne zahtijevaju liječenje u jedinici intenzivne skrbi niti izolaciju bolesnika, te onih s nejasnim febrilnim stanjima. To su bolesnici sa sepsama, streptokoknim infekcijama, respiratornim infekcijama, gastrointestinalnim infekcijama, urogenitalnim infekcijama te infekcijama središnjeg živčanog sustava.
U sastavu odjela je i Specijalistička ambulanta za infekcije kože i lokomotoronog sustava koja radi srijedom 09-11 sati.
Osim liječenja, na odjelu je organizirana i praktična nastava za studente Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i učenike srednjih medicinskih škola, te izobrazba liječnika pripravnika, te liječnika na specijalizaciji iz infektologije, epidemiologije, interne medicine i školske medicine.

Informacije o bolesnicima daju se na odjelu usmeno užoj obitelji radnim danom od 14-16 sati, odnosno telefonski na gornje brojeve.

Posjete su dozvoljene svakim danom od 14-16 sati.