Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku

Voditeljica Odjela: Doc. dr. sc. Snježana Židovec Lepej, znanstvena savjetnica
Kontakt telefoni: 
Molekularna dijagnostika (PCR): ++385 1 28 26 624 ili - 699  
Citometrija: ++385 1 28 26 621 ili -698
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 08:00-16:00 h

Djelatnost Odjela
Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti utemeljen je 1993. g. pod voditeljstvom Prof.dr.sc. Adriane Vince. Temeljna djelatnost Odjela je molekularna dijagnostika uzročnika infektivnih bolesti te analiza stanične imunosti bolesnika zaraženih HIV-om. Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku surađuje s Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om te Referentnim centrom za virusni hepatitis Ministarstva zdravlja RH.

Biološki uzorci
U Odjelu za imunološku i molekularnu dijagnostiku obrađuju se biološki uzorci uzeti u ambulantama Klinike za infektivne bolesti, uzorci iz drugih medicinskih ustanova kao i uzorci koje pacijenti donose osobno. Uzorci se primaju od ponedjeljka do petka od 8h do 15h. Tijekom blagdana Odjel ne radi. 

Transport uzoraka
Ukoliko se biološki uzorci transportiraju iz medicinskih ustanova izvan Zagreba potrebno je pridržavati se sljedećih naputaka:

Biološki uzorci za molekularnu dijagnostiku
Plazma

Za testove u kojima se koristi plazma potrebno je izvaditi jednu epruvetu periferne krvi s antikoagulansom K3EDTA (ljubičasti čep), obraditi uzorak, dobivenu plazmu odvojiti u epruvetu i zamrznuti na -20 C do transporta. Uzorak plazme potrebno je transportirati zamrznut.

Serum
Ukoliko se u traženom testu koristi serum, uzorak je potrebno pohraniti na -20 0C i zamrznutog transportirati do Klinike.

Cerebrospinalni likvor
Uzorak cerebrospinalnog likvora potrebno je pohraniti na -20 0C neposredno nakon punkcije i zamrznutog transportirati do Klinike.

Periferna krv
Epruveta periferne krvi s antikoagulansom EDTA (ljubičasti čep) za molekularnu dijagnostiku pohranjuje se i transportira na 4 0C.

Uzorci iz respiratornog sustava
Uzorke iz respiratornog sustava (bris nazofarinksa) potrebno je staviti u medij koji je prilagođen za pretrage iz područja molekularne dijagnostike. Briseve s podlogom potrebno je dostaviti u Odjel istoga dana (od ponedjeljka do petka od 8h do 15h) ili ih pohraniti na -20 0C (transport na istoj temperaturi). Aspirate nije potrebno stavljati u podloge, a ukoliko se ne mogu odmah dostaviti u Odjel potrebno ih je zamrznuti na -20 0C  (transport na istoj temperaturi).

Biološki uzorci za protočnu citometriju
Uzorak periferne krvi za porotočnu citometriju pohranjuje se na sobnoj temperaturi i mora se transportirati u laboratorij unutar 24 h.
Uzorak cerebrospinalnog likvora za protočnu citometriju pohranjuje se na + 4 0C i mora se transportirati u laboratorij unutar 24 h. 
Uzorci za protočnu citometriju ne smiju se zamrzavati.

Rezultati pretraga
Rezultati pretraga šalju se poštom liječniku koji je pretragu ordinirao. Ukoliko su pacijenti po uputi liječnika osobno donijeli uzorak, nalaze mogu podići u Odjelu svakog dana od 8:00-15:00 h (od ponedjeljka do petka). 

Informacije o pretragama
Telefonske informacije za pacijente pružaju se od ponedjeljka do petka, isključivo od 14 do 15 h. 

Popis pretraga.pdf