Odjel za hitan prijam bolesnika

Pročelnik odjela: Mirna Kosanović, dr. med., v.d.
Odjelni liječnici: prim. Snježana Rakušić, dr. med.,  Anita Atelj, dr. med.
Glavna sestra odjela: Kata Fiak, bacc. med. techn.

Odjel za hitan prijam bolesnika (Centralna prijamna ambulanta-CPA) sastoji se od ambulante za djecu, ambulante za odrasle bolesnike te dnevne bolnice za odrasle bolesnike.

Dječja prijamna ambulanta nalazi se u zgradi nasuprot porte i radi od 8,00 do 22,00 sata radnim danom te od 8,00 do 20,00 sati subotom i nedjeljom, a nakon tog vremena (tijekom noćnog dežurstva) pregled djece se obavlja u zgradi ambulante za odrasle bolesnike.

Ambulantna služba za hitan prijam infektivnih bolesnika radi 24 sata.

U centralnoj prijamnoj ambulanti, od 8,00 do 16 sati radi pet liječnika, dva u dječjoj ambulanti, tri u ambulanti za bolesnike starije od 14 godina te dnevnoj bolnici za odrasle bolesnike. Tijekom prijepodneva obavljaju se hitni te kontrolni pregledi, a bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje odjelna medicinska sestra ili liječnik. Za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, a također i za prvi pregled, ako se ne radi o hitnom stanju (rad ambulante se odnosi samo na infektivne bolesti).

U Dnevnoj bolnici, s kapaciteom od 10 kreveta, kratkotrajno se hospitaliziraju bolesnici za koje se procijeni da može doći do brzog oporavka. Hospitaliziraju se najkraće šest sati, najdulje 24 sata, nakon čega se otpuštaju kući ili eventualno hospitaliziraju, ukoliko dođe do pogoršanja bolesti. Tijekom prijepodneva u Dnevnoj bolnici rade dvije, a nadalje do sljedećeg jutra jedna medicinska sestra.

U dežurnoj službi, od 16,00 do 8,00h idućeg dana rade dva liječnika te još jedan specijalist infektolog od 16,00 do 22,00 sata u Ambulanti za hitan prijem djece do sedam godina starosti. Tijekom vikenda (subota i nedjelja) dežurna služba radi 24 sata i sastoji se od tri dežurna liječnika koji rade 24 sata te prijepodnevne specijalističke službe od 8,00 do 16,00 h.

Hematološke i biokemijske laboratorijske pretrage rade se 24 sata, ukoliko specijalist infektolog procijeni da ih je potrebno učiniti u interesu bolesnika, a također se rade bakteriološki i serološki nalazi. RTG služba radi od 8,00 do 15,00h, kada je dostupan i specijalist radiolog te do 20,00h kada se može obaviti RTG snimka, ali bez specijalističkog nalaza. Tijekom subote i nedjelja RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, a snimanje se može obaviti do 17,00 sati.

Nalazi mikrobioloških pretraga se mogu podići na šalteru prijamne ambulante nakon 4-5 dana od uzimanja materijala za pretragu (bris ždrijela, urinokultura, hemokultura, stolica i sl.).

Kontakt telefoni: 01/2826-210 (ambulanta za odrasle), 01/ 2826-144 (ambulanta za djecu), 01/2826-236 (dnevna bolnica).