Prijava pritužbe bolesnika

POSTUPAK ZA PRITUŽBE ILI PRIGOVORE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu izradila je i primjenjuje postupak za pritužbe (pisano izraženo nezadovoljstvo) i prigovore (usmeno izraženo nezadovoljstvo), sukladno važećim propisima.

Kako podnijeti pritužbu/prigovor
Najbolje je najprije usmeno izvijestiti liječnika, medicinsku sestru ili drugog djelatnika o događaju koji je predmet pritužbe. Ako to ne možete ili ne želite učiniti, obavijestite nas o događaju pismeno. Na svakom odjelu postoji Knjiga žalbi koju trebate zatražiti od osoblja (medicinske sestre) i upisati svoju pismenu pritužbu. Ukoliko ne želite izraziti pritužbu u Knjigu žalbi na odjelu, to možete učiniti ispunjavanjem Obrasca za prijavu pritužbe. Obrazac za prijavu pritužbe bolesnika zatražite od medicinske sestre na odjelu ili djelatnika Klinike na šalteru u Centralnoj prijamnoj ambulanti Klinike ili preuzmite sa web stranice Klinike. Ispunjeni Obrazac za prijavu pritužbe možete ubaciti u sandučić za pritužbe koji se nalazi u Centralnoj prijamnoj ambulanti, poslati ga poštom na adresu Klinike ili e-mailom na ravnateljstvo@bfm.hr
Molimo Vas za što detaljniji opis događaja zbog kojeg podnosite pritužbu te Vaše točne osobne podatke koji će nam biti jamstvo da je pritužba utemeljena, a Vama garancija da ćemo istu obraditi.
Odgovor bolesniku ili drugoj osobi koja je izrazila pritužbu bit će dostavljen u roku od 14 dana. Ukoliko se pritužba ne riješi u spomenutom roku, znači da preispitivanje nije dovršeno, a Klinika će Vas tada obavijestiti da je rješavanje pritužbe u tijeku i odrediti novi rok za odgovor.

Svaku potpuno ispunjenu pritužbu ćemo obraditi i obavijestiti Vas o ishodu!

Preuzmite obrasce ili ispunite upitnik.

Obrazac za prijavu pritužbe bolesnika.pdf
Obrazac za prijavu pritužbe bolesnika.doc

Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili trebate informaciju.

Napomena

Službeni pismeni odgovor na pritužbu u roku od 14 dana dobit će podnositelji pritužbe koji u potpunosti ispune obrazac, odnosno navedu važeću kontakt e-mail adresu ili adresu stanovanja.