Prijava pritužbe bolesnika

Podnošenje prigovora i pritužbi

S ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta usluga u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" zainteresirani smo čuti Vaše prijedloge i komentare. Uvijek je veliko zadovoljstvo primiti pozitivne komentare o našem osoblju ili uslugama, a mi ih koristimo kako bismo naglasili ono što je dobro. Vaše pohvale proslijedit onima na koje se odnose.
Ako ste nezadovoljni s pruženom skrbi i uslugama u našoj ustanovi možete se obratiti Vi osobno ili Vaša obitelj/ zakonski zastupnik/ skrbnik:
Liječniku koji je nadležan za Vašu skrb;
Pročelniku Službe ili voditelju Odjela/Centra na kojem ste liječeni;
Uredu Ravnatelja koji je obvezan odmah postupiti temeljem Vaše pisane pritužbe i obavijestiti Vas o poduzetim mjerama pisanim putem, najkasnije u roku od 8 dana.

Kako podnijeti pritužbu/prigovor
Najbolje je najprije usmeno izvijestiti liječnika, medicinsku sestru ili drugog djelatnika o događaju koji je predmet pritužbe. Ako to ne možete ili ne želite učiniti, obavijestite nas o događaju pismeno. Na svakom odjelu postoji Knjiga žalbi koju trebate zatražiti od osoblja (medicinske sestre) i upisati svoju pismenu pritužbu. Ukoliko ne želite izraziti pritužbu u Knjigu žalbi na odjelu, to možete učiniti ispunjavanjem Obrasca za prijavu pritužbe. Obrazac za prijavu pritužbe bolesnika zatražite od medicinske sestre na odjelu ili djelatnika Klinike na šalteru u Centralnoj prijamnoj ambulanti Klinike ili preuzmite sa web stranice Klinike. Ispunjeni Obrazac za prijavu pritužbe možete ubaciti u sandučić za pritužbe koji se nalazi u Centralnoj prijamnoj ambulanti, poslati ga poštom na adresu Klinike ili e-mailom na e-mail: ravnateljstvo@bfm.hr
Svaku potpuno ispunjenu pritužbu ćemo obraditi i obavijestiti Vas o ishodu!
Ukoliko niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava možete zatražiti pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo ili Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u jedinici područne (regionalne) samouprave (županija).
Bijeli telefon 0800-7999 (besplatni telefon za pritužbe, pohvale, primjedbe, prijedloge građana Republike Hrvatske vezano uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.)

Obrazac za pritužbe.doc
Obrazac za pohvale.doc

Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili trebate informaciju.

Napomena

Službeni pismeni odgovor na pritužbu u roku od 8 dana dobit će podnositelji pritužbe koji u potpunosti ispune obrazac, odnosno navedu važeću kontakt e-mail adresu ili adresu stanovanja.