Novosti iz Klinike


Odoo image and text block

Proljetni Europski tjedan testiranja na HIV i hepatitis od 15. do 22. svibnja 2020.

Europski tjedan testiranja na HIV i virusne hepatitise (European Hepatitis-HIV Testing Week), kojim se pozivaju europske zemlje da promotivnim akcijama i informiranjem doprinesu zdravstvenom prosvjećivanju o koristima testiranja, ranog otkrivanja infekcija i pravovremenog liječenja koje je uspješnije, obilježava se od 15. do 22. svibnja 2020. godine. U današnje vrijeme postoje lijekovi koji sprečavaju razmnožavanje virusa i razvoj komplikacija, kojima se infekcija HIV-om  može uspješno liječiti, a hepatitis C i izliječiti. Stoga je važno informirati javnost o koristima izbjegavanja rizika za ove infekcije, testiranja i ranog otkrivanja statusa HIV-a ili hepatitisa i, u slučaju potrebe, liječenja.

Klinika za infektivne bolesti podržava inicijativu i nudi besplatno i anonimno testiranje na HIV te hepatitis B i C za osobe koje su bile izložene riziku od tih infekcija svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 sati u prostorima ambulante 6/1.   Za dodatne informacije možete nazvati brojeve 01/ 4678-243 ili 01/2826-147 od 7.00-17.00.

PLAKAT.pdf

.


Odoo CMS - a big picture

Odoo image and text block

Zahvaljujemo PBZ Grupi na donaciji milijun kuna za poboljšanje zdravstvene skrbi pacijenata!
 

Zagreb, 7. veljače 2020. - Predstavnici PBZ grupe uručili su donaciju u iznosu od milijun kuna Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu. Spomenuta donacija omogućit će nabavku suvremene medicinske opreme za Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju.

Svečanom uručenju donacije prisustvovali su brojni uvaženi gosti: izv.prof.dr.sc.  Vili Beroš , dr.med., ministar zdravstva; prim.  Željko Plazonić , dr.med., državni tajnik; prof.dr.sc.  Alemka Markotić , dr.med., ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević";  Dinko Lucić , predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb; doc.dr.sc.  Marko Kutleša , dr.med., pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike "Dr. Fran Mihaljević",  Mislav Blažić,  predsjednik Uprave PBZ Carda te brojni drugi.

"Bitna odrednica poslovanja cijele PBZ grupe, kao jednog od inicijatora uvođenja promjena na području društveno odgovornog poslovanja, je pomaganje našoj zajednici. Uvijek nastojimo sudjelovati u pozitivnim promjenama u društvu, pomažući one kojima je pomoć najpotrebnija. Među našim projektima društveno odgovornog poslovanja ističe se jedinstveni projekt u zemlji "Činim dobro svaki dan", putem kojeg kontinuirano već više od deset godina pomažemo nacionalne, dugoročne projekte za dobrobit djece i mladih ali isto tako odgovaramo i na aktualne potrebe našeg društva. Stoga, u ovom vremenu pojačanih aktivnosti u liječenju infektivnih bolesti našu najnoviju donaciju usmjeravamo Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević", istaknuo je Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb.
"U svojoj 126 godina staroj tradiciji liječenja infektivnih bolesti Klinika je spasila mnoge živote i uspješnim liječenjem sprječavala širenje zaraznih bolesti. Danas, u vrijeme opasnosti od globalnog širenja novog koronavirusa i drugih novih mikroorganizama, ovo je iznimno vrijedna donacija za našu Kliniku na čemu iskreno zahvaljujemo", istaknula je prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr.med., ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".
 
"PBZ Grupa je kroz humanitarni projekt "Činim dobro svaki dan" uključena u aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava te se ovim putem zahvaljujem svim predstavnicima PBZ grupe na dugogodišnjoj suradnji zahvaljujući kojoj su nabavljeni neophodni  uređaji i oprema u našim bolnicama. Najnovijom donacijom u vrijednosti od 1.000.000 kuna omogućit će se opremanje Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju pri Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević“. Uvjeren sam da će moto „Činim dobro svaki dan“ i nadalje biti jedan od važnih smjerova Kartice sa srcem kojim PBZ grupa iskazuje svoju društvenu odgovornost prema zajednici", istaknuo je izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva.
 
Donacija Klinici za infektivnu medicinu "Dr. Fran Mihaljević" dio je humanitarnog projekta PBZ grupe "Činim dobro svaki dan", kojim Grupa već više od deset godina pomaže svoj zajednici. Projekt je Grupa pokrenula još 2008. godine kako bi kontinuirano i dugoročno pomagala zajednici u kojoj posluje, izdvajajući za svaki transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po jednu kunu, bez dodatnog troška za korisnike kartice. Za projekt "Činim dobro svaki dan" PBZ grupa je do sada prikupila oko 19 milijuna kuna te ukupno realizirala 40 donacija bolnicama i domovima socijalne skrbi diljem Hrvatske.
Više informacija o postignućima projekta nalazi se na www.cinimdobro.hr

Video prilog: Cropix, 7. veljače 2020.Prof.dr.sc. Boris Dželalija odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 

U ime svih djelatnika Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ čestitamo prof. dr. sc. Borisu Dželaliji na odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u humanitarnom djelovanju tijekom Domovinskog rata  te znanstvenom radu i medicinskim istraživanjima na području biomedicine i infektologije.


Doc. dr. sc. Rok Čivljak imenovan tajnikom ESCMID-ove radne grupe za bolničke infekcije (ESGNI)

Tijekom proljeća 2019. godine u Europskom društvu za kliničku mikrobiologiju i infektologiju (ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) održani su izbori za izvršne odbore svih 30 stručnih radnih grupa koje djeluju u okviru ESCMID-a. Doc. dr. sc. Rok Čivljak izabran je u Izvršni odbor ESCMID-ove radne grupe za bolničke infekcije (ESGNI, ESCMID Study Group for Nosocomial Infections) u kojoj je imenovan tajnikom Izvršnog odbora. Ostali članovi Izvršnog odbora su: prof. dr. sc. Margreet C. Vos (Rotterdam, Nizozemska) u funkciji predsjednice, prof. dr. sc. Hilary Humphreys (Dublin, Irska) kao rizničar, dr. Joaquin Lopez-Contreras (Barcelona, Španjolska) zadužen za znanstvene projekte te prof. dr. sc. Elisabeth Presterl (Beč, Austrija) odgovorna za edukaciju. 

Prvi sastanak novoizabranog Izvršnog odbora održan je 2. prosinca 2019. u Zagrebu u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ pa su ostali članovi Izvršnog odbora imali priliku upoznati se s dugom tradicijom te aktualnim stručnim, znanstvenim i nastavnim aktivnostima koje se u Klinici odvijaju preko 125 godina. Tijekom sastanka definiran je plan rada za iduću godinu što uključuje suorganizaciju i sudjelovanje na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, nacionalnim i internacionalnim, kao i prijedlozi budućih znanstvenih projekata na području prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. 

Pozvani su svi članovi ESGNI radne grupe da promoviraju u svojim zemljama ovu radnu grupu i informiraju sve zdravstvene djelatnike o mogućnosti učlanjivanja u ovu radnu grupu kako bi se uključili u sve naše buduće projekte. Za što bolje međunarodne i multicentrične studije i projekte potrebno je bolje povezivanje znanstvenika i djelatnika iz što više zemalja i što više kliničkih područja s ciljem unaprjeđenja skrbi o bolesnicima s infektivnim bolestima, a osobito infekcijama uzrokovanim rezistentnim uzročnicima i stečenim u zdravstvenim ustanovama. Pozivamo sve zainteresirane kolege, prvenstveno specijalizante i mlađe specijaliste, da se uključe u aktivnosti koje ova radna grupa planira provoditi u budućnosti.

 Odoo text and image block

Odoo image and text block

Europski tjedan testiranja na HIV i hepatitis od 25. do 29. studenog 2019.


Testirajte se besplatno, brzim testom na HIV
od 25. do 29. 11.

Test na slinu, rezultat za 30 minuta.

9:00 – 10:00 h - POLIKLINIKA (DIJAGNOSTIČKA AMBULANTA)
10:00 – 15:00 h - CENTRALNA PRIJAMNA AMBULANTA „CPA“
15:30 – 18:30 h - HIV AMBULANTA (mogućnost testiranja na hepatitise  B i C i sifilis iz krvi)
Ponedjeljak 15.30 – 18.30 u sklopu "Popodnevne klinike” 

Dodatne informacije dostupne su na INFO telefonu 01/4678-243 ili 01/2826-147

Letak.pdf


Vijeće za domovinsku sigurnost

Ravnateljica Klinike, prof.dr.sc. Alemka Markotić, član je Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske 

Hvala članovima Vijeća za domovinsku sigurnost na uloženom trudu, radu i posvećenosti.  Svojim savjetima pomogli ste mi u donošenju odluka u obnašanju dužnosti Vrhovne zapovjednice Oružanih snaga i provedbi ustavne zadaće u skrbi za nacionalnu sigurnost #Hrvatske 

Kolinda Grabar Kitarović
Predsjednica Republike Hrvatske 

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Novi sveučilišni udžbenik Akutno oštećenje bubrega

U izdanju Medicinske naklade, a u sklopu biblioteke Sveučilišni udžbenici i priručnici, iz tiska je 2019. godine izašla knjiga Akutno oštećenje bubrega koju je uredio prof. dr. sc. Petar Kes. Ovaj udžbenik, kojemu je odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu odobren naziv sveučilišni udžbenik (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis), vrijedan je prilog i dopuna literaturi iz koje će studenti, specijalizanti i specijalisti različitih grana medicine moći izučavati problem akutnog (ali i kroničnog) oštećenja bubrega. Kronična bolest bubrega, kako u predgovoru navodi sam urednik, je veliki javnozdravstveni problem u svijetu jer je ima svaka deseta osoba. Uzroci koji pogoduju i dovode do nastanka akutnog oštećenja bubrega bitno se razlikuju, ali im je zajednička sve veća učestalost. Među uzrocima važnu ulogu imaju i uzročnici infektivnih bolesti od kojih brojni mogu uzrokovati ne samo akutno već i kronično  oštećenje bubrega. Stoga su među 64 autora knjige, napisane kao trud multi i interdisciplinarne grupe autora, i dva infektologa: prof. dr. sc. Bruno Baršić, autor poglavlja Akutno oštećenje bubrega u bolesnika s infektivnim bolestima, i doc. dr. sc. Rok Čivljak, autor poglavlja Akutno oštećenje bubrega u osoba zaraženih virusom humane imunodeficijencije. Vjerujemo kako će ovaj novi i suvremeno koncipirani udžbenik pomoći liječnicima, medicinskim sestrama i drugom zdravstvenom osoblju koje se bavi infektivnim bolestima da još bolje sagleda problem akutnog oštećenja bubrega i usvoji sve nove spoznaje u zbrinjavanju infektoloških bolesnika s osobitim naglaskom na prevenciji i liječenju akutnog oštećenja bubrega.


Nabavljen novi uređaj za višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju (MSCT)

U Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. godine u sklopu Zavoda za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, predstavljen je preuređeni prostor za CT dijagnostiku s novim uređajem za višeslojnu kompjutoriziranu tomografiju (MSCT). Radi se o 64-rednom 128-slojnom MSCT uređaju koji omogućava brzu i preciznu pretragu, što je neophodno, s obzirom na veliki broj pacijenata različite životne dobi i zdravstvenog stanja kojem je potrebna vrlo brza dijagnostika.  Svečanom otvorenju, uz ravnateljicu Klinike, prof. dr. sc. Alemku Markotić i pročelnicu Zavoda za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku, prim. dr. sc. Klaudiju Višković te ostale djelatnike Klinike, nazočio je i pomoćnik ministra zdravstva, prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, a povodom svečanog otvorenja održana je i konferencija za medije.  Ovim putem Klinika zahvaljuje Ministarstvu zdravstva na pomoći u nabavci ovog vrijednog i neophodnog uređaja.   

 
Odoo text and image block
Odoo text and image block
Odoo text and image block
Odoo text and image block


Zahvaljujemo Gradu Zagrebu na vrijednoj donaciji novog sanitetskog vozila 

U Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljavić“, 22. veljače 2019. gradonačelnik Grada Zagreba, g. Milan Bandić predao je ravnateljici Klinike, prof. dr. sc. Alemki Markotić ključeve novog sanitetskog vozila marke Citroen Jumper.

Od srca zahvaljujemo Gradu Zagrebu i Gradskom uredu za zdravstvo na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno olakšati rad Klinike u pružanju pomoći oboljelima od zaraznih bolesti ne samo na području Grada Zagreba već i cijele Hrvatske.

(Fotografija: Grad Zagreb, službene stranice)

Više informacija

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Godišnja nagrada Hrvatske liječničke komore 

Godišnja nagrada za znanstveni doprinos unapređenju liječničke struke, liječnicima znanstvenicima životne dobi iznad 40 godina dodijeljena je doc. dr. sc. Marku Kutleši, specijalistu infektologije iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.
Doc. Kutleša značajno je pridonio unapređenju kliničke struke i profesije objavljivanjem svog izvornog znanstvenog rada. U 2017. objavio
je pet izvornih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS), od čega je prvi autor u tri znanstvena
rada.
Više informacija 

Fotografija izvor: www.telegram.hr


Europski tjedan testiranja na HIV i hepatitis

Od ponedjeljka 26. studenog do petka 30. studenog 2018.g. u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" provodit će se besplatno i anonimno testiranje povodom obilježavanja Europskog tjedna testiranja na HIV i hepatitis.

Posjetite nas u Poliklinici (Dijagnostička ambulanta) od 07:00 - 09:00h, Centralnoj prijemnoj ambulanti od 10:00 - 15:00h, ili 
HIV ambulanti Odjela 6/1 od 15:30 - 18:30


Više informacija pročitajte ovdje LETAK PLAKAT

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Novi sveučilišni udžbenik kliničke infektologije u izdanju Medicinske naklade

Josip Begovac i suradnici. Klinička infektologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2019., sveučilišni udžbenik, 1072 str., ISBN 978-953-176-87 0-2

Infektologija kao struka doživjela je i doživljava niz promjena. Ne samo da su nove spoznaje danas učestalije, nego se one s današnjim mogućnostima širenja informacija znatno brže usvajaju u praksi. Tako je danas izdavanje bazičnog udžbenika kliničke medicine veliki izazov jer uvijek postoji mogućnost da je u času tiskanja udžbenik u pojedinim dijelovima već zastario. Međutim, osnovne činjenice, vještine i poznavanje kliničke slike bolesti i dalje su temelj na kojemu će student medicine u svom budućem radu kao liječnik nadograđivati svoje znanje.

Naglasak u udžbeniku je na kliničkoj slici, pristupu bolesniku i diferencijalnodijagnostičkim postupcima, a manje na patogenezi, epidemiologiji i opisu samog uzročnika. Udžbenik je upotpunjen i kratkim prikazom spolno prenosivih infekcija kao i prikazom tuberkuloze koja je i danas važan javnozdravstveni problem. Opisane su i emergentne bolesti poput zikavirusne bolesti, encefalitisa Zapadnoga Nila, te različite hemoragijske groznice (npr. Ebola, denga) jer se navedene bolesti danas učestalije pojavljuju. Zbog globalizacije i učestalih putovanja, putnici ne samo da su izloženi mnogobrojnim infekcijama već ih mogu prenijeti u domicilnu zemlju. Zato se u udžbeniku mogu promaći i prilozi o tropskim bolestima i o putničkoj medicini. Spomenute su i suvremene teme poput mogućnosti izlječenja hepatitisa C u gotovo svih zaraženih osoba, infekcije povezane s primjenom novih terapijskih postupaka (npr. nakon primjene monoklonalnih protutijela ili ugrađenih umjetnih proteza) te problem višestruko otpornih bakterija na antibiotike koji je poprimio globalnu razinu.

Udžbenik ima 54 autora i plod je zajedničkog rada svih katedri koje drže nastavu o infektivnim bolestima na sva naša četiri Sveučilišta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek). Namijenjen je studentima medicine u svladavanju nastave, ali biti će od koristiti i specijalizantima infektologije, pedijatrijske infektologije i drugih specijalizacija kao i svim liječnicima koji imaju posebni interes za zarazne bolesti.

Autor/i: Josip Begovac i suradnici


Odoo image and text block

Novi sveučilišni udžbenik Infektologije u izdanju Naklade Slap

Dragan Lepur i suradnici. Infektologija. Naklada Slap, Zagreb, 2018, sveučilišni udžbenik, 448 str., ISBN 978-953-191-872-5.

Novi suvremeni udžbenik doc.dr.sc. Dragana Lepura i suradnika predstavlja značajan napredak u udžbeničkoj literaturi iz infektologije namijenjen i prilagođen poglavito studentima stomatologije, ali će dobro poslužiti i studentima medicine, te svim strukama čiji je glavni stručni i znanstveni interes infektologija, uključujući doktorima dentalne medicine, liječnicima obiteljske medicine, te širem krugu čitatelja u njihovom svakodnevnom radu.

 


Donacija tvrtke AbbVie d.o.o. Odjelu za virusni hepatitis

Odoo image and text block

U svrhu poboljšanja rada Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, tvrtka AbbVie d.o.o, kao dugogodišnji suradnik, sponzor i donator ponovno je Klinici donirala uređaj koji će unaprijediti zdravstvenu skrb naših bolesnika. Radi se o UZV uređaju klase GE Logiq S8 R Xdclear, s OLED 22“ monitorom, tri sonde i programima za Strain Shear Wave elastografiju s mogućnošću nadogradnje na uređaj FibroScan. 

Vrijednost uređaja je 685.000,00 kn, a namijenjen je Odjelu za virusni hepatitis gdje je  22. kolovoza 2018. godine održana isporuka i prezentacija uređaja.

Događaju su, osim predstavnika tvrtke Abbvie d.o.o. i odjelnih liječnika, prisustvovale pročelnica Odjela za virusni hepatitis, prof. dr. sc. Adriana Vince, pročelnica Zavoda za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku, prim. dr. sc. Klaudija Višković te ravnateljica Klinike, prof. dr. sc. Alemka Markotić.
Ovim putem djelatnici Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ od srca zahvaljuju tvrtki Abbvie d.o.o. na ovoj hvalevrijednoj donaciji te što prepoznaje potrebe naše Klinike i time pomaže u ostvarivanju jednog od naših glavnih ciljeva – pružanju vrhunske skrbi svakom pacijentu.


EmERGE: projekt koji unaprjeđuje skrb za osobe koje žive s HIV-om

U Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" se u sklopu programa Europske komisije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) provodi projekt EmERGE s ciljem razvoja platforme za mHealth (mobilno zdravlje) koja bi omogućila osobama koje žive s HIV-om bolji nadzor nad svojim zdravstvenim stanjem. Platforma će omogućiti korisnicima da preko mobilih uređaja nove generacije (tzv. pametnih telefona) sigurno i anonimno dobiju uvid u relevantne medicinske podatke i omoguće kontakt na daljinu s liječnicima koji su odgovorni za praćenje i evaluaciju njihove HIV infekcije s ciljem dobrobiti za bolesnike, ali i uštede u zdravstvenom sustavu. 
Više o projektu EmERGE pročitajte OVDJE


Odoo image and text block

Donacija humanitarnog projekta "Palčić gore"  Zavodu za infektivne bolesti djece 

Zavodu za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" uručena je 30. po redu i posljednja donacija humanitarnog projekta "Palčić gore" koju provodi Klub roditelja nedonoščadi "Palčići". Ova donacija u obliku intenzivnog inkubatora i Acutronic nCPAP-a, uređaja za neinvazivnu potporu disanju novorođenčadi i nedonoščadi, dogodila se na 5. godišnjicu postojanja projekta “Pačić gore”, jedne od najvećih humanitarnih akcija u Hrvatskoj, čiji je cilj prikupljanje sredstava za medicinsku opremu koja nedostaje u hrvatskim rodilištima, a koristi se u liječenju i skrbi o prijevremeno rođenoj i bolesnoj novorođenčadi, te pružanje najboljeg mogućeg početka života prijevremeno rođenoj djeci. Zahvaljujemo donatorima na vrijednoj donaciji.

Fotografija: Martina Cvek


Donacija Hrvatskog liječničkog zbora Zavodu za infektivne bolesti djece

Hrvatski liječnički zbor povodom svoje 143. obljetnice donirao je Zavodu za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ uređaj za nazalni CPAP vrijedan 25 tisuća kuna, koji je osobito važan u prevenciji razvoja terminalnog respiratornog zatajenja, odnosno u redukciji potrebe za invazivnom mehaničkom ventilacijom, što istovremeno prevenira dodatne komplikacije i skraćuje boravak djece u bolnici.

Na slici: Prof.dr.sc. Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece, Prof.dr.sc. Željko Krznarić, predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, prof.dr.sc. Boris Brkljačić, prvi dopredsjednik Hrvatskog liječničkog zbora

.

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Prvo euharistijsko slavlje u Klinici nakon 123 godine

Zagrebački pomoćni biskup mons. Ivan Šaško predvodio je u četvrtak, 29. prosinca 2016. godine euharistijsko slavlje u prostorijama Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Prvo je to euharistijsko slavlje održano u Klinici od njezina osnutka 1893. godine.
 
U uvodu slavlja, na kojem je sudjelovalo oko 50 članova medicinskog osoblja Klinike predvođeni ravnateljicom Klinike prof.dr.sc. Alemkom Markotić i njezinim zamjenikom doc.dr.sc. Rokom Čivljakom, biskup Šaško izrazio je zahvalnost Gospodinu za providnost i za ljude koji su omogućili ovaj početak, ovo prvo euharistijsko slavlje u prostoru kapelice.

Fotografije: Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije


Potpisan Sporazum s Hrvatskim katoličkim sveučilištem

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ prof. dr. sc. Alemka Markotić i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić potpisali su Sporazum o suradnji kojim su sporazumne strane suglasne da će surađivati u području znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti te u provođenju preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave i edukacije studenata u Klinici kao nastavnoj bazi HKS-a kao i ostalim oblicima suradnje.

Odoo text and image block

Odoo CMS - a big picture

Hvala!

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji „Male ruke, velika djela” i kupnjom crteža štićenika Udruge za sindrom Down Zagreb i Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark iz Osijeka prikupili sredstva za kupnju mobilnog rendgena za dječji odjel Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".


Odoo image and text block

Male ruke, velika djela

Humanitarna akcija Male ruke, velika djela ima za cilj prikupiti sredstva za nabavku mobilnog rentgen uređaja za dječji odjel Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".  
Djeca, štićenici Udruge za sindrom Down - Zagreb i humanitarne udruge Od mene za tebe ovih dana vrijedno i uzbuđeno slikaju prekrasne slike. Te će slike djelatnici Energije naturalis i PPD-a ponuditi svojim poslovnim partnerima, suradnicima, prijateljima tvrtke, ali i građanima koji se žele uključiti u ovu humanitarnu akciju. Kraj akcije bit će u predbožićno vrijeme kada će se na božićnom domjenku predati kupljene slike naših malih/velikih slikara, a prikupljeni novac će se donirati Zaraznoj bolnici.

Više o akciji pročitajte OVDJE


OBAVIJEST - nova regulacija prometa i ulaz u Kliniku!

od petka, 16. prosinca 2016. godine, uspostavlja se nova regulacija prometa u Klinici i to tako da će novi ulaz/izlaz u Kliniku biti iz Mirogojske ceste br. 8  gdje će biti postavljena nova porta s rampom. U krugu Klinike postavit će se i nova prometna signalizacija.


Održana svečanost potpisivanja Ugovora o energetskoj učinkovitosti

Ministarstvo zdravlja RH, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i  Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", potpisali su 7.srpnja 2016.g. ugovor o energetskoj obnovi zahvaljujući kojem će se početi obnavljati zgrade Klinike stare  i više od 100 godina.

Vrijednost ugovora je 33 milijuna kuna (bez PDV-a), a u modelu energetske obnove 40 posto su novci Fonda za zaštitu okoliša koji je u sastavu Ministarstva graditeljstva, a 60 posto ulaže investitor koji je posao dobio na javnom natječaju provedenom koncem prošle godine.

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Klinici doniran najsuvremeniji uređaj za dijagnosticiranje bolesti jetre           

Klinici "Dr. Fran Mihaljević' uručen je najsuvremeniji uređaj za dijagnosticiranje bolesti jetre Fibroscan Compact 530 (M Probe, XL Probe, CAP).

Riječ je o uređaju najnovije generacije koji omogućuje jednostavno i pouzdano dijagnosticiranje ciroze jetre kod pacijenata zaraženih virusnim hepatitisom.

Nabavku uređaja omogućila je tvrtka AbbVie d.o.o., uz podršku i odobrenje Ministarstva zdravlja.Odoo image and text block

Dekanova nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Dekanovu nagradu za najuspješnije doktore znanosti koji su obranili disertaciju u ak.godini 2014./15. dobio je  dr.sc. Neven Papić, dr.med. (naslov doktorskog rada „The role of liver sinusoidal endothelial cells in HCV infection“ )

Dekanovu nagradu za najbolji uspjeh na Sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva u akademskoj godini 2014./15. dobila je Marija Čulo, mag.med.techn.


Čestitamo!


Posjet izbjegličkom kampu u Slavonskom Brodu

Prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, voditeljica hrvatskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije i prof. dr. sc. Adriana Vince, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i članica Izvršnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora posjetile su 3. studenog 2015. izbjeglički kamp u Slavonskom Brodu, gdje su imale progodu upoznati se s radom medicinskh ekipa iz čitave Hrvatske pod vodstvom načelnice Kriznog stožera prim. dr. Maje Grbe-Bujević.
Prof. Kaić-Rak i prof. Vince čestitale su svim kolegama na odličnoj organizaciji i vrhunskoj kvaliteti medicinske skrbi koju pružaju izbjeglicama.

Odoo text and image block

Odoo image and text block

„Biram zdravlje“ - javnozdravstvena akcija PLIVE i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

PLIVA i Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u subotu 28. studenog 2015. od 10 do 14 sati na zagrebačkom Cvjetnom trgu organiziraju javnozdravstvenu akciju „Biram zdravlje“. Akcija se organizira u sklopu globalnog pokreta Movember s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije u borbi protiv upalnih bolesti prostate i važnosti brige za muško zdravlje. 
Za vrijeme održavanja akcije svi zainteresirani imat će priliku porazgovarati i savjetovati se sa specijalistima infektolozima Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, dobiti informacije o zdravlju prostate, mjerama koje pomažu u održavanju tog zdravlja i važnosti obavljanja redovitih pregleda. PLIVINI djelatnici koji su tijekom studenoga puštali brkove dijelit će pečene kestene koji predstavljaju simbol prostate.
Sam naziv Movember je složenica engleskih riječi moustache (brkovi) i November (studeni). Akcija je pokrenuta 2003. godine u Melbourneu, a dvanaest godina kasnije postala je globalni projekt kojem se pridružuju milijuni muškaraca diljem svijeta. 
Upravo su preventivni pregledi od ključne važnosti pri ranom otkrivanju upalnih bolesti prostate. Uključivanjem u javnozdravstvenu akciju „Biram zdravlje“ dajete podršku u borbi protiv upalnih i drugih bolesti prostate te postajete dio zajedničke brige za zdravlje. 
Pridružite nam se u subotu na Cvjetnom trgu i odaberite zdravlje jer su prevencija, edukacija i prihvaćanje zdravih životnih navika pr(a)vi korak na putu do zdravlja. Više informacija pročitajte OVDJE

Projekt "Unaprjeđenje dnevno bolničke skrbi djece i odraslih s akutnim infektivnim bolestima"

Projekt „Unaprjeđenje dnevno bolničke skrbi djece i odraslih s akutnim infektivnim bolestima",  čija bi se izvedba financirala iz fondova Europske unije, predstavlja infrastrukturno rješenje za dnevno-bolničku opskrbu te kvalitetno i sveobuhvatno rješenje za liječenje bolesnika s infektivnim bolestima, u kojem bi se na jednom mjestu smjestili dnevna bolnica s trijažom, radiologija, nova jedinica za intenzivno liječenje te suvremeni odjel za liječenje bolesnika s infekcijama probavnog sustava..Odoo image and text block

Dodijeljena Nobelova nagrada za medicinu, 2015.

William Campbell, Satoshi Omura i Youyou Tu dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za svoje radove na liječenju malarije i endemskih tropskih bolesti koje uzrokuju paraziti, objavio je odbor za dodjelu Nobelove nagrade.

William Campbell i Satoshi Omura otkrili su novi lijek, avermektin, koji se pokazao učinkovitim u borbi protiv endemskih tropskih bolest i riječne sljepoće odnosno onhocerkoze i limfatične filarioze, kao i protiv drugih parazitskih bolesti.

Youyou Tu otkrila je artemisinin, lijek koji je značajno snizio smrtnost kod bolesnika oboljelih od malarije.

- Ova dva otkrića pružila su čovječanstvu snažna nova sredstva za borbu protiv ovih teških bolesti koje godišnje zahvaćaju stotine milijuna ljudi. Posljedice u pogledu poboljšanog ljudskog zdravlja i snižene patnje nemjerljive su - stoji u priopćenju švedskog Instituta Karolinska.

Priopćenje.pdf


Glasgow Declaration on Viral Hepatitis

Because there are 400 million people living with hepatitis B or hepatitis C infection with no country/region unaffected,
Because there is a lack of global awareness and most persons with hepatitis remain undiagnosed, 
Because 1.4 million people die every year from complications of viral hepatitis yet most of these deaths can be prevented,
Because there are highly effective measures to prevent new hepatitis B and C infections and highly effective treatments that can suppress hepatitis B virus replication and cure hepatitis C infection,
Because universal access to prevention, diagnosis, care and treatment is a human right and promoting access to and affordability of these services is the responsibility of all stakeholders,
The participants of the inaugural World Hepatitis Summit believe it is possible and essential to set as a goal the elimination of both hepatitis B and C as public health concerns. We therefore call upon governments in all jurisdictions to develop and implement comprehensive, funded national hepatitis plans and programmes in partnership with all stakeholders and in line with the World Health Assembly Resolution 67.6 and, in collaboration with the World Health Organization, to define and agree on realistic yet aspirational global targets for prevention, testing, diagnosis, care and treatment.

Odoo text and image block

Odoo image and text block

Godišnji sastanak UEMS sekcije za infektologiju, Grenoble, 12.09.2015.

Europski infektolozi razgovarali su o brojnim aktualnim temama vezano uz specijalizaciju iz infektologije. Dogovoreno je da se do 2017. godine izradi pismeni ispit na engleskom jeziku koji će moći polagati svi liječnici na specijalizaciji iz infektologije u EU.
Edukacija iz infektivnih bolesti u Europi obvezno uključuje i bolesti putnika i imigranata jer infektolozi trebaju biti pripremljeni za imigrantsku krizu i na vrijeme predvidjeti probleme s kojima se može suočiti zdravstveni sustav.

Doktorica Davorka Dušek izabrana je za tajnicu UEMS ID sekcije.


Priznanje našoj liječnici

Ministar zdravlja prim. Siniša Varga uručio je priznanja za izvanredan doprinos hrvatskom zdravstvenom sustavu ukupno 27 hrvatskih liječnika, čiji je rad Ministarstvo ocijenilo najučinkovitijim i najkvalitetnijim u periodu od ožujka do svibnja ove godine. 

Čestitamo našoj liječnici dr.sc. Mirjani Balen Topić, dr.med.!

Više informacijaProjekt "Unaprjeđenje dnevno bolničke skrbi djece i odraslih s akutnim infektivnim bolestima"

Projekt „Unaprjeđenje dnevno bolničke skrbi djece i odraslih s akutnim infektivnim bolestima",  čija bi se izvedba financirala iz fondova Europske unije, predstavlja infrastrukturno rješenje za dnevno-bolničku opskrbu te kvalitetno i sveobuhvatno rješenje za liječenje bolesnika s infektivnim bolestima, u kojem bi se na jednom mjestu smjestili dnevna bolnica s trijažom, radiologija, nova jedinica za intenzivno liječenje te suvremeni odjel za liječenje bolesnika s infekcijama probavnog sustava.


Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu partnerske su ustanove novoosnovanog Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva koji će se baviti istraživanjima međuodnosa virusa i imunološkog sustava te dizajniranjem cjepiva i vektora za prevenciju i liječenje različitih zaraznih bolesti i tumora. Sjedište Centra je na riječkome Medicinskom fakultetu, a voditelj Centra je prof. dr. sc. Stipan Jonjić, pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju i voditelj Centra za proteomiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Neki od virusa koji će biti predmet pretkliničkih i kliničkih istraživanja u Centru izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva su citomegalovirusi iz porodice herpesvirusa, virus ospica i zaušnjaka, hepatitis C virus te hantavirusi, uzročnici hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom.

Svrha osnivanja i podupiranja znanstvenih centara izvrsnosti je unaprijediti hrvatsku znanost, prepoznati, umrežiti i vrednovati vrhunske istraživače i inovativna znanstvena istraživanja te ojačati kapacitete hrvatske znanosti za uključivanje u Europski istraživački prostor na temama od iznimne važnosti za znanost i društvo.

Više informacija