MERS – procjena rizika za Republiku Hrvatsku
i biosigurnosne mjere

zagreb, 23.1.2016.

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO DRUŠTVO ZA BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITU

oganiziraju okrugli stol „MERS-procjena rizika za Republiku Hrvatsku i biosigurnosne mjere" 23. siječnja 2016. ; dvorana „Fališevac“ Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević, Zagreb, Mirogojska 8

PROGRAM
10:00-10:05 Pozdravna riječ predsjednice Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu prof.dr.sc. Alemka Markotić

10:05-10:10 Uvodna riječ koordinatora okruglog stola, predstojnika Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb prof.dr.sc. Josip Begovac

10:10-10:20 - Rezervoari MERS-CoV
Akademik Josip Madić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Veterinarski fakultet, Zagreb

10:20-10:30 - Procjena rizika za širenje MERS-CoV – WHO procjene Prof.dr.sc. Antoinette Kaić-Rak, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj

10:30-10:40 - MERS-CoV – mjere prevencije u Republici Hrvatskoj
Vesna Višekruna Vučina, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

10:40-10:50 - Laboratorijske biosigurnosne mjere u radu s kliničkim materijalom suspektnim na MERS-CoV i dijagnostički algoritam
dr.sc. Ivan Christian Kurolt, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

10:50-11:00 - Smjernice za zbrinjavanje bolesnika sa sumnjom na MERS-CoV
prof.dr.sc. Josip Begovac, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

11:00-11:20 Rasprava

Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore prema Pravilniku o stručnom usavršavanju. Kotizacija se ne plaća.
Prijaviti se obvezno na mail nevenka.jakopovic@gmail.com uz naznaku JMBG-a radi on line upisa bodova u HLK.

Odoo text and image block