Kolegij sestara

Radi koordiniranja djelatnosti medicinskih sestara i tehničara u organizacijskim jedinicama, osniva se Kolegij glavnih sestara.

Kolegij sestara (i tehničara) je stručno tijelo koje osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za zdravstvenu njegu i rad pomoćnog osoblja u organizacijskim jedinicama medicinske djelatnosti.

U radu Kolegija sudjeluju:
-glavna sestra Klinike,
-glavne sestre (i tehničari) organizacijskih jedinica medicinske djelatnosti,
-voditelj odsjeka za održavanje higijene bolničkog prostora i serviranje hrane,
-medicinska sestra za kontrolu i nadzor bolničkih infekcija,
-medicinska sestra za kontrolu kvalitete zdravstvene njege.

Predsjednik Kolegija je glavna sestra Klinike koja obavlja sljedeće poslove:
-priprema prijedloge i utvrđuje dnevni red sastanka,
-rukovodi sastankom,
-organizira vođenje zapisnika o radu Kolegija,
-zaključke Kolegija podnosi ravnatelju Klinike.

Kolegij sestara razmatra tekuća pitanja vezana za organizaciju zdravstvene njege i rada pomoćnog osoblja u organizacijskim jedinicama medicinske djelatnosti, kao i pitanja značajna za usklađenje djelatnosti medicinskih sestara u sustav funkcioniranja Klinike, odnosno sustav zdravstvene zaštite.