Katalog laboratorijskih pretraga

U Katalogu možete pogledati popis svih laboratorijskih pretraga koje se rade u Centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike.

Katalog laboratorijskih pretraga.pdf