Informacije za zdravstvene djelatnike

Naše usluge

Katalog laboratorijskih pretraga

Izdavaštvo

Repozitorij radova, Infektološki glasnik, zbornici radova, brošure, najnoviji objavljeni radovi


Naše usluge

Katalog laboratorijskih pretraga
U Katalogu možete pogledati popis svih laboratorijskih pretraga koje se rade u Centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike.


Izdavaštvo

Infektološki glasnik -Znanstveno-stručni časopis za infektologiju/Croatian Journal of Infection

Časopis Infektološki glasnik indeksiraju EMBASE/Excerpta Medica i Scopus.

Cjelokupni tekstovi prošlih brojeva dostupni su ovdje.

Udžbenici iz infektologije

Klinička infektologija (Josip Begovac i sur.)

Infektologija (Dragan Lepur i suradnici)
 

Medline