Informacije za bolesnike

Kako do nas

Adresa i lokacija na karti

Kako se naručiti na pregled

Osobni dolazak, telefaks ili email. Provjerite listu čekanja.

Hitan prijam za djecu i odrasle

Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata.

Dnevne bolnice za djecu i odrasle

U Klinici je organizirano liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici.

Polikliničke specijalističke ambulante

Saznajte više o nekim bolestima

Gripa, ospice, ubod krpelja, mišja groznica...

Uputite nam pritužbu ili nas pohvalite

Svaku kritiku shvaćamo ozbiljno, a pohvala je poticaj da budemo još bolji.

Kućni red

Uskoro                      

A

Česta pitanja i odgovori

Pročitajte odgovore na najčešće postavljena pitanja

P

Prava pacijenata

Informirajte se o svojim pravima

P

Povelja o pravima djeteta u bolnici

Informirajte se o pravima djetata u bolnici

Kako doći do nas

Map Data
Map data ©2020
Map Data Map data ©2020
Map data ©2020
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?
POSJETITE NAS: Naša adresa je Mirogojska cesta 8, 10 000, Zagreb, Hrvatska. TEL +385 1 2826-222
Ako koristite javni gradski prijevoz: tramvajske linije broj 8 i 14 u smjeru Mihaljevca odvest će vas do stanice „Gupčeva zvijezda“ na kojoj silazite.
Uputite se Mirogojskom cestom do križanja s malom uličicom Rockefellerova, odakle možete ući u Kliniku. Ulaz automobilom u Kliniku moguć je isključivo iz Mirogojske ceste br. 8 (ulazna rampa). 

Kako se naručiti na pregled

Za specijalističke pretrage u našoj Klinici bolesnici se mogu naručiti osobnim dolaskom u Bolničku jedinicu za centralno naručivanje bolesnika (prizemlje Upravne zgrade, na glavnom ulazu u bolnicu), putem telefona na broj 01/2826 186, telefaksa na broj 01/2826 188 ili elektroničkom poštom (e-mailom) na adresu narucivanje@bfm.hr uz priloženu presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite i presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Pritom je obavezno istaknuti i sljedeće podatke:

Ime i prezime bolesnika
MBO (matični broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
Adresa i broj telefona bolesnika za kontakt
Vrsta zdravstvene usluge za koju se bolesnik naručuje

HZZO LISTA ČEKANJA

Hitan prijam za djecu i odrasle

Ambulantna služba za hitan prijam bolesnika radi od 0 do 24 sata.

Odjel za hitan prijam bolesnika (tzv. Centralna prijamna ambulanta „CPA“) sastoji se od ambulante za odrasle bolesnike i ambulante za djecu.

Odjel za hitan prijam bolesnika vrši hitne i kontrolne preglede, trijažu, dijagnostiku i inicijalno liječenje svih bolesnika koji dolaze u Kliniku samostalno ili su upućeni od liječnika obiteljske medicine ili drugih specijalista. Bolesnici se pregledavaju po stupnju hitnosti koji procjenjuje medicinska sestra ili liječnik. Za prvi kao i za kontrolni pregled bolesnik obavezno treba imati uputnicu, ukoliko se ne radi o hitnom stanju.

Odoo text and image block

Ambulanta za djecu radi od 8,00 do 22,00 sata radnim danom te od 8,00 do 20,00 sati subotom, nedjeljom i blagdanom, nakon čega se, tijekom noćnog dežurstva, pregled djece obavlja u ambulanti za odrasle bolesnike.
 

Odoo text and image block

Radno vrijeme Dječje ambulante za hitan prijam

RADNIM DANOM

DJECA DO 7 GODINA STAROSTI

PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 22:00 SATA U DJEČJOJ AMBULANTI (UPIS PACIJENATA DO 21:00), A NAKON 22:00 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI

DJECA OD 8 DO 14 GODINA STAROSTI

PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 15:00 SATI U DJEČJOJ AMBULANTI, A NAKON 15:00 SATI U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI

SUBOTOM, NEDJELJOM I BLAGDANOM

DJECA DO 7 GODINA STAROSTI

PREGLEDAVAJU SE OD 8:00 DO 20:00 SATI U DJEČJOJ AMBULANTI  (UPIS PACIJENATA DO 19:00), A NAKON 20:00 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI

DJECA OD 8 DO 14 GODINA STAROSTI

PREGLEDAVAJU SE 0 - 24 SATA U CENTRALNOJ PRIJAMNOJ AMBULANTI

Raspored radnog vemena Dječje ambulante za hitan prijam preuzmite OVDJE

Hematološke i biokemijske laboratorijske pretrage rade se 24 sata, ukoliko specijalist infektolog procijeni da ih je potrebno učiniti u interesu bolesnika, a također se rade bakteriološki i serološki nalazi. RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, kada je dostupan i specijalist radiolog te do 20,00 sata kada se može obaviti RTG snimka, ali bez specijalističkog nalaza. Tijekom subote i nedjelje RTG služba radi od 8,00 do 15,00 sati, a snimanje se može obaviti do 17,00 sati.

Nalazi mikrobioloških pretraga mogu se podići na šalteru prijamne ambulante nakon 4-5 dana od uzimanja materijala za pretragu (bris ždrijela, urinokultura, hemokultura, stolica i sl.).

Kontakt telefoni: 01/2826-210 (ambulanta za odrasle), 01/ 2826-144 (ambulanta za djecu).

Dnevne bolnice za djecu i odrasle

U okviru pružanja skrbi bolesnicima s infektivnim bolestima, osim ambulantnog te "klasičnog" bolničkog liječenja (hospitalizacije), u Klinici je organizirano i liječenje bolesnika u tzv. Dnevnoj bolnici.
Dnevna bolnica služi za kratkotrajnu hospitalizaciju bolesnika kojima je potrebna opservacija, jednostavna dijagnostička obrada i najčešće kratkotrajna parenteralna antimikrobna terapija. Najkraći boravak bolesnika u Dnevnoj bolnici je 6 sati, a najdulji 24 sata. Nakon uzimanja podataka o bolesti i kliničkog pregleda odlučuje se o primitku bolesnika u Dnevnu bolnicu. U Dnevnoj bolnici se uzimaju potrebne laboratorijske pretrage te provodi odgovarajući klinički nadzor i liječenje bolesnika. Ovisno o kliničkoj slici, tijeku bolesti te nalazima, liječnik odlučuje o postupku liječenja, trajanju boravka i otpustu iz Dnevne bolnice, kao i eventualnoj potrebi za "klasičnom hospitalizacijom".
Dnevna bolnica za odrasle bolesnike nalazi se u sklopu Odjela za opću infektologiju dok se Dnevna bolnica za djecu nalazi na tri lokacije, odnosno tri odjela u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece  (Odjel za novorođenčad i dojenčad, Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje i Odjel za predškolsku i školsku djecu). Za djecu hospitaliziranu u dječjim dnevnim bolnicama skrbe liječnici pojedinih dječjih odjela gdje se Dnevna bolnica nalazi.

Više informacija o Dnevnim bolnicama za djecu i odrasle pročitajte u sljedećim uputama:
Dnevna bolnica za odrasle
Dnevna bolnica za djecu - Odjel za predškolsku i školsku djecu
Dnevna bolnica za djecu - Odjel za malu djecu s JIL-om