Infektološki glasnik

ZNANSTVENO-STRUČNI ČASOPIS ZA INFEKTOLOGIJU
CROATIAN JOURNAL OF INFECTION

Odoo Members

ISSN 1331-2820

Časopis Infektološki glasnik indeksiraju EMBASE/Excerpta Medica i Scopus.

Cjelokupni tekstovi prošlih brojeva dostupni su na adresi:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=154

Prethodnik Infektološkog glasnika je Bilten Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Prvi broj je tiskan 1981. godine.
Bilten Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu mijenja ime u Infektološki glasnik 1997. godine.

Rukopisi i članci šalju se u elektroničkom obliku na adresu:
Urednički odbor
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska c. 8, 10000 Zagreb
Tel. 01 2826-222, faks. 01 4678-235
e-mail: infektoloski.glasnik@bfm.hr

Upute autorima.pdf

Izdavački savjet 
Josip Begovac (Zagreb), Antun Beus (Zagreb), Nikola Bradarić (Spli), Tatjana Jeren (Zagreb), Mirko Jung (Zűrich, Švicarska), Ilija Kuzman (Zagreb), Henrique Lecour (Porto, Portugal), Eduard Marton (Zagreb), Slobodan Paessler (Galveston, SAD), Nicola Petrosillo (Rim, Italija), Dragan Palmović (Zagreb), Nicola Petrosillo (Rim, Italija),  Franjo Pikelj (Ljubljana, Slovenija), Franc Strle (Ljubljana, Slovenija), Ivan Vodopija (Zagreb)

Urednički odbor 
Borislav Aleraj (Zagreb), Bruno Baršić (Zagreb), Ivan Beus (Zagreb), Rok Čivljak (Zagreb), Boško Desnica (Zagreb), Boris Dželalija (Zadar), Oktavija Đaković Rode (Zagreb), Smilja Kalenić (Zagreb), Miroslav Lisić (Zagreb), Ljiljana Majerus-Mišić (Koprivnica), Miro Morović (Zadar), Ljiljana Perić (Osijek), Marija Santini (Zagreb), Višnja Škerk (Zagreb), Arjana Tambić Andrašević (Zagreb), Goran Tešović (Zagreb), Biserka Trošelj Vukić (Rijeka), Adriana Vince (Zagreb)

Glavni i odgovorni urednik 
Ivan Beus

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika 
Alemka Markotić

Tajnici Uredničkog odbora 
Rok Čivljak 
Oktavija Đaković Rode

Osnivač i nakladnik 
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb
i Hrvatsko društvo za infektivne bolesti Hrvatskog liječničkog zbora

Rizničar
Nevanka Jakopović

Administrativna tajnica redakcije 
Katica Matić

Lektor za engleski jezik
Arijana Pavelić

Tehnički urednik 
Žarko Pavunić

Kompjutorski slog i ekranski prijelom 
GRAPHIS d.o.o.
Jurjevska 20, Maksimirska 88, 10000 Zagreb
Tel. 01 2322-975, e-pošta: graphis@inet.hr

Tisak (Print)
DENONA

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata iznosi 80 kuna i šalje se na žiro račun:
Hrvatski liječnički zbor broj broj: 2360000-1101214818, poziv na broj 268-11.
Cijena pojedinačnog broja, izvan pretplate, je 25 kuna.

Infektološki glasnik tiskan je uz novčanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.