Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Hrvatskog liječničkog zbora 

OPIS, SJEDIŠTE, kontakti i Sekcije

Sjedište društva: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 154 ili 237; Faks: 01 2826 295
E-mail: amarkotic@bfm.hr

Predsjednica: prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr.med.
Prva dopredsjednica: Prof.dr.sc. Jasmina Vraneš, dr.med.
Drugi dopredsjednik: Prim. dr. sc. Goran Štimac, dr.med.
Rizničar: Doc.dr.sc. Snježana Židovec Lepej
Tajnik: Ivana Puškarić, dr.med.
Administrativni tajnik: Arijana Pavelić, prof.

Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora, osnovano je 2003.godine kao stručno i znanstveno tijelo Hrvatskog Iiječničkog zbora, koje okupija liječnike i druge visokokvalificirane stručnjake iz područja infektologije, farmakologije, kemoterapije, urologije, mikrobiologije i drugih, a rade i djeluju na području Republike Hrvatske. 

U sklopu društva djeluju dvije Sekcije:

Sekcija za klamidiju trahomatis

Sjedište Sekcije: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 154 ili 237; Faks: 01 2826 471
E-mail: amarkotic@bfm.hr

Predsjednik: prof.dr.sc. Alemka Markotić
Dopredsjednik: prof.dr.sc. Adriana Vince 
Tajnik: dr.sc. Snježana Židovec Lepej
Blagajnik: dr. Srđan Roglić

Sekcija za humane papilomaviruse

Sjedište Sekcije: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 222; Faks: 01 2826 295
E-mail: avince@bfm.hr

Predsjednik: Prof.dr.sc. Adriana Vince
Prvi dopredsjednik: Prim.dr.sc. Marina Kuzman
Tajnik: doc.dr.sc. Snježana Židovec Lepej
Blagajnik: dr. Davorka Dušek