Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Hrvatskog liječničkog zbora 

OPIS, SJEDIŠTE, kontakti i Sekcije

Sjedište društva: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 154 ili 237; Faks: 01 2826 295
E-mail: vskerk@bfm.hr

Predsjednik: prof.dr.sc. Višnja Škerk
Dopredsjednik: prof.dr.sc. Adriana Vince
Blagajnik: dr. Martina Vargović
Tajnik: Arijana Pavelić, prof.

Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije Hrvatskog liječničkog zbora, osnovano je 2003.godine kao stručno i znanstveno tijelo Hrvatskog Iiječničkog zbora, koje okupija liječnike i druge visokokvalificirane stručnjake iz područja infektologije, farmakologije, kemoterapije, urologije, mikrobiologije i drugih, a rade i djeluju na području Republike Hrvatske. 

U sklopu društva djeluju dvije Sekcije:

Sekcija za klamidiju trahomatis

Sjedište Sekcije: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 154 ili 237; Faks: 01 2826 471
E-mail: vskerk@bfm.hr

Predsjednik: prof.dr.sc. Višnja Škerk
Dopredsjednik: prof.dr.sc. Adriana Vince 
Tajnik: dr.sc. Snježana Židovec Lepej
Blagajnik: dr. Srđan Roglić

Sekcija za humane papilomaviruse

Sjedište Sekcije: 
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 222; Faks: 01 2826 295
E-mail: avince@bfm.hr

Predsjednik: Prof.dr.sc. Adriana Vince
Prvi dopredsjednik: Prim.dr.sc. Marina Kuzman
Tajnik: doc.dr.sc. Snježana Židovec Lepej
Blagajnik: dr. Davorka Dušek

OBAVIJEST ZA ČLANOVE DRUŠTVA: 

Izborna skupština Hrvatskog društva za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a održat će se 11. svibnja 2019.g. s početkom u 17:00 sati, u Opatiji, Hotelu Kvarner, tijekom 11. hrvatskog kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama.

Pozivamo sve zainteresirane članove da do 11. travnja 2019. dostave svoje kandidature za predsjednika i prvog dopredsjednika Društva, administrativnoj tajnici društva, Arijani Pavelić, na adresu Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević",  Mirogojska 8, 10 000 Zagreb, uz naznaku “Kandidatura – HDUGISPI”.
Prema pravilniku Hrvatskog liječničkog zbora uz prijavu za predsjednika i prvog dopredsjednika Društva mora biti priložena lista s imenima i prezimenima te adresama i potpisima najmanje deset (10) članova stručnog društva koji podupiru kandidaturu.

Datum objave:  25.3.2019.