Hrvatsko društvo za kemoterapiju  Hrvatskog liječničkog zbora  

OPIS, SJEDIŠTE I KONTAKTI

Sjedište društva: 

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2826 222; Faks: 01 2826 295
E-mail: bbarsic@bfm.hr

Predsjednik: prof.dr.sc. Bruno Baršić
Dopredsjednik:  prof.dr.sc. Boris Labar
Tajnik: doc.dr.sc. Dalibor Vukelić
Blagajnik: prof.dr.sc. Višnja Škerk