Godišnji sastanak UEMS sekcije za infektologiju 
Grenoble, 12.09.2015.

Europski infektolozi razgovarali su o brojnim aktualnim temama vezano uz specijalizaciju iz infektologije. Dogovoreno je da se do 2017. godine izradi pismeni ispit na engleskom jeziku koji će moći polagati svi liječnici na specijalizaciji iz infektologije u EU.
Edukacija iz infektivnih bolesti u Europi obvezno uključuje i bolesti putnika i imigranata jer infektolozi trebaju biti pripremljeni za imigrantsku krizu i na vrijeme predvidjeti probleme s kojima se može suočiti zdravstveni sustav.

Doktorica Davorka Dušek izabrana je za tajnicu UEMS ID sekcije.