Nastava

+ Katedra za infektologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

+ Katedra za infektologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

+ Katedra za kliničku mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

- Ostala učilišta i veleučilišta

Djelatnici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb sudjeluju u nastavi i na sljedećim visokim učilištima i veleučilištima:

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
Doc. dr. sc. Ivan Puljiz, dr. med., spec. infektolog
Prof. dr. sc. Davorka Lukas, dr. med., spec. infektolog

Prim. dr. sc. Klaudija Višković, dr. med., specijalist radiologije-subspecijalist ultrazvuka, znanstvena savjetnica, viši predavač

Medicinski fakultet u Mostaru
Prof. dr. sc. Ilija Kuzman, dr. med., spec. infektolog

 

Velika predavaonica Klinike