Bolnička ljekarna

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati

Kontakt telefoni: tel./ fax: 01/ 2826-221; tel: 01/ 2826-224

Djelatnici
Magistri farmacije: 
Andrea Balenović Krpan, mag.pharm., voditeljica bolničke ljekarne
e-mail: akrpan@bfm.hr

Iva Matković, mag.pharm., spec. kliničke farmacije
e-mail: imatkovi@bfm.hr

Farmaceutski tehničari: Tatjana Kos, Oriana Monica 
Administrator: Dunjica Navračić

Djelatnost Bolničke ljekarne uključuje:
• redovitu opskrbu bolničkih odjela i laboratorija lijekovima, medicinskim potrošnim materijalom, krvlju i krvnim pripravcima, dijagnostičkim reagensima, Rtg-filmovima i dezinficijensima
• izdavanje terapije bolesnicima AIDS ambulante i Hepatalne ambulante, koji nisu hospitalizirani
• izradu magistralnih i galenskih pripravaka za potrebe bolničkih odjela
• računalnu obradu podataka vezanih uz nabavu lijekova i medicinskog potrošnog materijala i njihovu distribuciju na odjele te praćenje potrošnje odjela
• davanje informacija odjelnim liječnicima o lijekovima dostupnim na tržištu, njihovom statusu na Listi lijekova HZZO-a i farmakoterapiji