O nama

Great HEALTHCARE SERVICES for great people

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” osnovana je u proljeće 1893. godine kao prva Bolnica za kužne bolesti na Zelenom brijegu u Zagrebu. Klinika je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Klinika je vodeća ustanova za infektivne bolesti u Hrvatskoj sa ukupno 630 djelatnika, od čega je 46 liječnika specijalista infektologa, 7 liječnica specijalista kliničke mikrobiologije, 4 specijalista radiologije, 8 magistara medicinske biokemije i 10 molekularnih biologa.

Godišnje se na 6 kliničkih zavoda i 10 odjela Klinike sa ukupno 232 bolničke postelje (172 za odrasle bolesnike te 60 za djecu) hospitalizira oko 7.000 bolesnika, obavi oko 50.000 pregleda u centralnoj prijamnoj ambulanti te oko 15.000 pregleda u polikliničkim specijalističkim ambulantama. U dnevnim bolnicama za djecu i odrasle bilježi se još dodatnih 8.000 hospitalizacija te se godišnje obavi oko 2.000.000 dijagnostičkih pretraga u centralnom dijagnostičkom laboratoriju Klinike.

Naš tim

Ustrojstvo

RAVNATELJSTVO

Prof.dr.sc. Adriana Vince, dr.med.

Sanacijska upraviteljica

Kratak opis

Prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr.med.

ZAMJENICA SANACIJSKE
UPRAVITELJICE

Kratak opis

Mirjana Psarić, dipl. oec.

rukovoditelj Službe za gospodarske poslove

Kratak opis

Robert Kotlar, dip. iur.

pomoćnik sanacijske upraviteljice za pravne poslove

Kratak opis