8. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama,
s međunarodnim sudjelovanjem
13.-15.5.2016. Opatija, hotel Kvarner

više informacija uskoro...