82. ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ ZOONOZE  

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI
SEKCIJA ZA ZOONOZE HDIB-a
OPĆA BOLNICA “DR. JOSIP BENČEVIĆ” SLAVONSKI BROD
ODJEL ZA INFEKTOLOGIJU

organiziraju

82. ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ

Z O O N O Z E

Slavonski Brod, 28.–30. svibnja 2015. 

Hrvatska liječnička komora bodovala je skup sa 15 bodova za predavače te 11 za slušatelje.

Prva obavijest
Finalni program