7. HRVATSKI KONGRES O UROGENITALNIM I SPOLNO PRENOSIVIM INFEKCIJAMA

Više informacija na službenoj web stranici kongresa  http://www.hdugi2015.com

Prva obavijest