1. Hrvatski kongres putničke, tropske, migracijske medicine i HIV infekcije

s međunarodnim sudjelovanjem

1.-4. listopada 2015.

Lokacija: Dubrovnik, Hrvatska

Više informacija na web stranici: http://www.hdptm.hr/